Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Edukacijos forumai

2021 m. birželis

Edukacijos forumas ,, Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos".

2021 metais birželio 22 dieną įvyko Edukacinis forumas ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“. Įžangos žodį tarė Ramūnas Skaudžius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras). Pagrindinį pranešimą,, Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“ skaitė  prof. Audra Skukauskaitė (Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė, tyrimų metodologijų tyrėja ir dėstytoja).Diskusijoje dalyvavo : Aušra Grybauskienė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė), prof. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė),prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), vizituojanti profesorė Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Tventės universitete (Nyderlandai), Vokietijos aukštojo mokslo ir studijų tyrimų asociacijos valdybos narė, „Futura Scientia“ asociacijos Lietuvoje valdybos pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė   (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto direktorė, Švietimo tarybos narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė), dr. Eugenijus Stumbrys ( LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas) prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė),Ričardas Ališauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas). Edukacinį forumą organizavo Lietuvos Švietimo,Mokslo ir Sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=mXRNz0D2h2o

2021 m. gegužė

Edukacijos forumas
,,Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“

2021 m. gegužės 27 d. vyko VI Edukacijos forumas Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“. Dalyvavo virš 150 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė dr. Jurgita Šiugždinienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė), prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys). Pranešimą tarptautinio tyrimo „Įtraukiojo ugdymo plėtra, taikant universalų dizainą mokymuisi (UDM)“ / „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning (UDL)“ pagrindu pristatė tyrėjų komanda iš Lietuvos, Lenkijos, Austrijos, Suomijos.  Prof. dr. Alvyra Galkienė  skaitė pranešimą – Įtraukiojo ugdymo transformacijos ir tyrimais grindžiamas UDM taikymo modelis (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Lietuva)),  prof. dr. Ona MonkevičienėUDM taikymo rezultatas – kiekvienas Lietuvos mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis ekspertas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija(Lietuva)),  doc. dr. Suvi LakkalaUgdymas įvairovėje taikant UDM prieigą: pedagogų kompetencijos analizė / Teaching for Diversity with UDL: Analysing Teacher Competence (Laplandijos universitetas (Suomija)), prof. habil. dr. Jolanta BaranRutininio ugdymo transformacija taikant UDM: Lenkijos kontekstas / Transformations of Routine Education Using UDL: The Polish Context (Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija)), doc. dr. Michelle ProyerĮtraukiojo ugdymo praktikos reinterpretavimas UDM kontekste: Austrijos atvejis / Reinterpreting Inclusive Education Practices in the Context of UDL: The Case of Austria. (Vienos universitetas (Austrija)). Diskusijoje dalyvavo Vitalija Bujanauskienė  (Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė), Lina Garbenčiūtė (Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė), Kęstutis Vaišnora ( Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas), Edita Žiobienė (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo  Gražina Šeibokienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja, doc. dr. Darius Gerulaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys. Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas.  Pristatytas tarptautinis tyrimas forumo metu ir forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių buvo finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“Nr. 2018-1-LT01-KA201-046957. lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizavo Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=hAr35S2AS1g

 

2021 balandis

Edukacijos forumas
„Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“

2021 metų balandžio 30d. įvyko 5-tasis Edukacijos forumas „Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“. Dalyvavo virš 100 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė dr. Linas Obcarskas (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras), prof. dr. Diana Rėklaitienė (Lietuvos sporto universiteto rektorė). Pranešimą ,,Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“ skaitė prof. dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesorius, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narys).
Diskusijoje dalyvavo Daina Gudzinevičiūtė (Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė), prof. dr. Natalja Fatkulina (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto direktorė), dr. Laima Trinkūnienė (Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė), Vytuolis Valūnas (Alytaus miesto Savivaldybės administracijos Švietimo ir Sporto skyriaus vedėjas), Audronė Vizbarienė (Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė ( Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo dr. Brigita Miežienė (Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė),  dr. Rolandas Zuoza, (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto mokslo darbuotojas). Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=hAr35S2AS1g

2021 kovas

Edukacijos forumas
„Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“

2021 metų kovo 25 d. įvyko Edukacijos forumas „Kokybiško švietimo visiems visą gyvenimą UNESCO vizija: artėjame prie ar tolstame nuo jos?“. Šiame forume dalyvavo virš 150 dalyvių.  Sveikinimo žodį tarė prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė). Pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo Švietimo akademijos universiteto mokslininkės:
doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė
, doc. dr. Agnė Brandišauskienė, doc. dr. Jūratė Česnavičienė,
dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė . Diskusijoje dalyvavo Vaidas Bacys
(Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius), Virginija Būdienė (Vilniaus politikos analizės instituto direktorė, VU Filosofijos fakulteto partnerystės docentė),
dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė),
Elena Leontjeva (Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, tarybos pirmininkė),
prof. dr. Laimutė Žalimienė (VU Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto profesorė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (LETA prezidentė),
prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja).
Švietimo forumo organizatoriai: Lietuvos švietimo tyrimų asociacija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=0dV4x2YmeWE

2021 vasaris

Edukacijos forumas,skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti

2021 metų vasario 25 d.  įvyko Edukacijos forumas, skirtas 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų, skirtų sprendimams dėl COVID-19 padarinių, rezultatams aptarti. Šiame forume dalyvavo virš 200 dalyvių. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras dr. Ramūnas Skaudžius ir Lietuvos mokslų  tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas. Buvo išklausyti pranešimai apie atliktus švietimo srities tyrimus dėl COVID-19 padarinių:
Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu (VDU);
Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu (VU);
Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui (KTU, VGTU, VU).
Baigiamąjį žodį tarė LETA prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja prof. dr. Loreta Žadeikaitė.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=yrIU-hx0Wms

2021 sausis

Edukacijos forumas, skirtas 100 -sioms prof. Leono Jovaišos metinėms paminėti

2021m. sausio 28 d. įvyko Edukacijos forumas tema ,,Moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ skirtas 100 -osioms prof. Leono Jovaišos metinėms paminėti. Šiame forume dalyvavo  virš 150 ir šiai dienai įrašas youtube peržiūrėtas 185.
Sveikinimo žodį tarė dr. Jurgita Šiugždinienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė), prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universiteto rektorius), akademikas Eugenijus Jovaiša  (Lietuvos Respublikos Seimo narys). Diskusijoje dalyvavo: prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė, doc. dr.Birutė Pociutė, doc. dr. Giedrė Purvaneckienė , dr. Vilius Šadauskas , doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri , prof. habil. dr. Rimantas Želvys . Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė).
Diskusijos vedėja prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universiteto Ugdymo teorijos ir kultūros katedros vedėja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė). Forumą moderavo doc. dr. Rita Dukynaitė ir doc. dr. Irena Stonkuvienė. Edukacijos forumo organizatoriai: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2020 metų gruodis

Edukacijos forumas
„Edukologo misija – įgalinti“

2020 m. gruodžio 18 d. įvyko Edukacijos forumas tema „Edukologo misija – įgalinti“. Pranešėja  habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė), moderatorės – dr. Loreta Žadeikaitė (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vyriausioji ministerijos patarėja), dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė, Klaipėdos universiteto profesorė). Edukacijos forumo organizatoriai: Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Forumo įrašą galite peržiūrėti čia:https://www.youtube.com/watch?v=QEU0pSYG3Jo