Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

VI Edukacijos forumas,, Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“

< Naujienų archyvas

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, suinteresuotus įtrauktimi švietime.

Programa

Data 2021 m. gegužės 27 d.
Laikas15.00–17.00
Moderatoriai Gražina Šeibokienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja
doc. dr. Darius Gerulaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys
Įžangos žodisdr. Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė
prof. habil. dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

Pranešimas Tarptautinio tyrimo „Įtraukiojo ugdymo plėtra, taikant universalų dizainą mokymuisi (UDM)“ / „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning (UDL)“ idėjų ir rezultatų pristatymas

prof. dr. Alvyra Galkienė. Įtraukiojo ugdymo transformacijos ir tyrimais grindžiamas UDM taikymo modelis. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
prof. dr. Ona Monkevičienė. UDM taikymo rezultatas – kiekvienas Lietuvos mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis ekspertas. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija
doc. dr. Suvi Lakkala. Ugdymas įvairovėje taikant UDM prieigą: pedagogų kompetencijos analizė / Teaching for Diversity with UDL: Analysing Teacher Competence. Laplandijos universitetas (Suomija)
prof. habil. dr. Jolanta Baran. Rutininio ugdymo transformacija taikant UDM: Lenkijos kontekstas / Transformations of Routine Education Using UDL: The Polish Context. Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija)
doc. dr. Michelle Proyer. Įtraukiojo ugdymo praktikos reinterpretavimas UDM kontekste: Austrijos atvejis / Reinterpreting Inclusive Education Practices in the Context of UDL: The Case of Austria. Vienos universitetas (Austrija)
Diskusija Vitalija Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė
Lina Garbenčiūtė, Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė
Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas
Edita Žiobienė, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti el. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.

Forumo registracija baigta.

Prisijungimo nuorodos bus išsiųstos užsiregistravusiems forumo dalyviams.

Tačiau forumą galima bus stebėti ŠMSM youtube kanalu. Be to, forumas bus įrašomas, o nuoroda į įrašą bus patalpinta LETA svetainėje.  

Forumas bus verčiamas iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų ir į lietuvių gestų kalbas. Forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizuoja Lietuvių gestų kalbos vertimo centras