VI Edukacijos forumas,, Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, suinteresuotus įtrauktimi švietime.


Programa

[table id=12 /]

Forumo registracija baigta.

Prisijungimo nuorodos bus išsiųstos užsiregistravusiems forumo dalyviams.

Tačiau forumą galima bus stebėti ŠMSM youtube kanalu. Be to, forumas bus įrašomas, o nuoroda į įrašą bus patalpinta LETA svetainėje.  

Forumas bus verčiamas iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų ir į lietuvių gestų kalbas. Forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizuoja Lietuvių gestų kalbos vertimo centras