LETA 2023 konferencija

2021m. kovo 24 d. įvyko LETA visuotinis susirinkimas. Buvo pristatyta  LETA finansinė ataskaita už 2020 metus, LETA veiklos ataskaita už 2020 metus, 2021 metų LETA veiklos planas, svarstyti kiti aktualūs klausimai.