Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Edukacijos forumas „Meninio ir kultūrinio ugdymo dialogai ateities švietimui. Kodėl mūzoms reikia advokatų?“

< Naujienų archyvas

Laukiame artėjančiame Edukacijos forume!

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, visus, kuriems aktualūs meninio ir kultūrinio ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

Rūta Girdzijauskienė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė, Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos (EAS) valdybos ir Europos muzikos pedagogų ir mažų vaikų tyrėjų tinklo (EuNET MERYC) tarybos narė. Jos publikacijų sąraše yra dvi monografijos, daugiau nei šimtas mokslinių bei praktika paremtų straipsnių. Mokslinių interesų sritys – kūrybiškumo plėtotė, mokslinių tyrimų metodologija, meninio ugdymo didaktika ir mokytojų rengimas.

Rūta Girdzijauskienė yra Lietuvos muzikinio ugdymo programų ir muzikos vadovėlių bendraautorė, atnaujinamų bendrojo ugdymo programų kūrybinės grupės narė. Daugelį metų ji yra vidurinės mokyklos mokytoja ir vaikų choro vadovė.Kasmet veda per 10 seminarų mokytojams ir mokyklų bendruomenėms, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir užsienio konferencijose, mokymuose ir praktiniuose seminaruose, veda atviras pamokas mokytojams ir visai švietimo bendruomenei.

Data2021 m. spalio 28 d.
Laikas15.00–17.00
Prisijungimashttps://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatoriai dr. Emilija Sakadolskienė, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė.
Laima Rutkauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Forumo programa
Įžangos žodisdr. Ramūnas Skaudžius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras.
prof. dr. Judita Žukienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė.
prof. dr. Romas Baronas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas.

Pranešimas „Meninio ugdymo stiprybės, ribotumai, galimybės ir iššūkiai“
dr. Rūta Girdzijauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė.
Diskusija Diskusijos dalyviai:
dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto docentas.
dr. Gediminas Karoblis, Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.
dr. Egidijus Stancikas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto docentas, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius.
Domantas Razauskas, dainų autorius ir atlikėjas, poetas, kompozitorius, radijo laidų vedėjas, atlikėjų asociacijos AGATA tarybos pirmininkas.
Vytautas Juozapaitis,Profesorius, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas.
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė.
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja.
Informacija pasiteirauti: el. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.