Tinklo veiklos 2023

Tinklo veiklos 2023

1. Tinklo nariai dalyvavo  LETA 2023  konferencijoje.
2. Tinklas inicijavo LETA  bendradarbiavimo ryšius su Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija bei LR Seimu.
3. Tinklas palaiko ryšius su Švietimo ir mokslo komitetu. LETA 2023 m. konferencijos  dalyviams  sveikinimo žodį tarė Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. Artūras Žukauskas.
4. 2023 m. spalio 30 d. surengtas LETA  XXVIII Edukacijos forumas „Gyvenimo įgūdžių programa bendrojo ugdymo mokykloje: mokslinės prieigos“.