Tinklo komitetas

Projektinės veiklos ir strateginių partnerysčių tinklo komitetas

Pirmininkė – dr. Auksė Petruškevičiūtė  (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija)

Nariai:

dr. Nijolė Putrienė (Švietimo ir mokslo ministerija)
dokt. Vaiva Juškienė (Vilniaus kolegija)
prof. dr.  Remigijus Bubnys (Vilniaus universiteto Šiaulių  akademija)
dr. Aida Norvilienė (Klaipėdos universitetas)
dr. Natalija Ignatova (Načionalinė švietimo agentūra)
dr. Eglė Celiešienė (Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija)
doc. dr. Rasa Pocevičienė (Šiaulių valstybinė kolegija)
dr. Edita Butrimė (Lietuvos Sveikatos  mokslų universitetas)
dokt. Aida Kairienė (Vytauto Didžiojo universitetas)