Tinklo siekiai 

Tinklo siekiai

  1. Organizuoti LETA 2024 konferenciją  Vilniaus Gedimino technikos universitete.
  2. Dalyvavauti ir organizuoti LETA Edukacinius forumus.
  3. Bendradarbiauti su ŠMSM, Seimo Švietimo ir mokslo bei Ateities komitetais.
  4.  Plėsti socialinių partnerių tinklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu,  sudaryti bendradarbiavimo sutartis.
  5. Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kituose moksliniuose renginiuose.
  6. Skleisti informaciją apie  tinklo  veiklas LETA svetainėje.
  7. Teikti  LETAi aktualią informaciją.
  8. Dalyvauti LETA valdybos veikloje.