Tinklo  veiklos 2022

Tinklo veiklos 2022

  1. Dalyvavimas ŠMSM darbo grupėse (Švietimo pagalbos specialistų funkcijų peržiūra ir kt.).
  2. Dalyvavimas organizuojant VI-ąją Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferenciją „Švietimo praktika ir tyrimai turbulentiniame pasaulyje“, skirtą Lietuvos universiteto 100-iui, Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija, 2022 m. spalio 13 – 14 d.
  3. Dalyvavimas atnaujinant ir teikiant informaciją LETA svetainei.
  4. Dalyvavimas LETA susitikimuose su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Seimo švietimo ir mokslo komitetu.

5. Bendradarbiavimas su Seimo Ateities komitetu organizuojant Švietimo tema Ateities komiteto posėdžius ir Neformalaus Ateities forumo „Intelektualinis Lietuvos savarankiškumas“ diskusijas.
6. Dalyvavimas LETA edukaciniuose forumuose (pranešimai, dalyvavimas diskusijose, moderavimas).
7. Tinklo narių dalyvavimas ECER 2022 konferencijoje.
8. Informacijos apie LETA veiklas sklaida.
9. Dalyvavimas LETA valdybos veikloje.