Tinklo veiklos 2023/2024

Įgyvendintos tinklo veiklos 2023

1. Doktorantų dalyvavimas LETA konferencijose

2. Doktorantų pranešimų pristatymai LETA konferencijose, dalyvavimas diskusijose

3. Sukurta LETA doktorantų grupė Facebook paskyroje. Šiuo metu joje yra 70 narių

4. Doktorantų dalyvavimas tarptautinėse doktorantų stovyklose

Tinklo veiklos 2023