Tinklo siekiai 

Tinklo siekiai 2023

  • Doktorantų tinklo viešinimas
  • Doktorantų akademinės bendruomenės stiprinimas
  • Doktorantų gerosios patirties sklaida ir tarpkultūrinė įvairovė
  • Naujų narių pritraukimas