Tinklo komitetas

LETA doktorantų tinklo komitetas

Pirmininkė – dokt. Juškienė Vaiva (Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija).

Nariai:

dokt. Bagdonaitė Jurgita (Vilniaus universitetas);
dokt. Miseliūnaitė Brigita (Kauno technikos universitetas);
dokt. Gerasimovičienė Vilija (Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija).