Tinklo komitetas

Tinklo komitetas:

Pirmininkė –  dokt. Vaiva Juškienė (Klaipėdos universitetas)

Tinklo nariai:

dokt. Dovilė Lisauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
dokt. ses. Viktorija Voidogaitė (Vilniaus universitetas)
dokt. Indrė Diksė (Klaipėdos universitetas)