Tinklo komitetas

LETA doktorantų tinklo komitetas

Pirmininkė –  dokt. Vaiva Juškienė (Klaipėdos universitetas)

 Nariai:

dr. Dovilė Lisauskienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
dokt. ses. Viktorija Voidogaitė (Vilniaus universitetas)
dokt. Indrė Diksė (Klaipėdos universitetas)

dokt. Vilija Gerasimovičienė (Mykolo Romerio universitetas)