Tinklo veiklos 2022

Tinklo veiklos 2022

  • 2022 m. spalio mėn. 13 -14 d. VI-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) mokslinė konferencija „Švietimo praktika ir tyrimai turbulentiniame pasaulyje. Atskira socialinio ugdymo tinklo sekcija ir tinklo narių skaityti pranešimai.
  • 2022 m. Dalyvavimas ŠMSM socialinių pedagogų pogrupio veikloje. Dalyvavimas socialinių pedagogų pogrupio veikloje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir  sporto ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-194 „Dėl darbo grupės ir patariamosios darbo grupės švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygoms tobulinti sudarymo“ .
  • 2022 m. gruodžio 1 d. Viešoji konsultacija su socialiniais pedagogais dėl metodinių rekomendacijų „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo socialiniu pedagoginiu aspektu“. Aptartos specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo socialiniu pedagoginiu aspektu gairės, pateikti siūlymai rengėjams.
  • 2022 m. gruodžio 22 d. Ekspertinių įžvalgų metodinėms  rekomendacijoms „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo socialiniu pedagoginiu aspektu“ teikimas. Pateiktos raštu įžvalgos projekto rengėjams.
  • 2021 – 2022 m. Asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacijos poreikių ir bibliotekų teikiamų paslaugų prieinamumas (užsakovas: LR Kultūros ministerija). Jungtinė tyrėjų grupė (LETA atstovės – Odeta Šapelytė, dr. Daiva Alifanovienė).
  • 2022 m. birželio 9 d. Konferencijos „Gyvenimus keičia suvokta savanorystė“ kartu su  Jaunimo Reikalų Agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kartu Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuota konferencija skirta savanorystės metams paminėti ir aptarti savanorystės patirtis ir vaidmenį socialinių pasaugų ir pagalbos kontekste
  • 2022 m. lapkritis – gruodis. Ekspertinių rekomendacijų dėl karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų skaitmeninio turinio rengimo teikimas. Ekspertinės rekomendacijos teiktos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui Ugdymo karjerai skyriui , kuruojančiam Lietuvos karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir metodinę pagalbą jiems.
  • 2022 m. gruodžio 6 d. Tarptautinei savanorių dienai paminėti suorganizuotas seminaras Klaipėdos m. ir Klaipėdos rajono mokyklų klasės vadovams, socialiniams pedagogams ir kt., „Socialinė veikla mokykloje: patrauklu ar nuobodu? Savanorystė kaip prasminga alternatyva“. Seminaras vyko nuotoliniu būdu“. Seminaro metu vyko diskusijos su Klaipėdos m. mokyklų socialiniais pedagogais, klasės vadovais ir kitais pedagogais, kaip galima  motyvuoti mokinius savanoriškai socialinei veiklai. LETA Socialinio tinklo atstovė dr. I. Klanienė skaitė pranešimą „Savanorystė kaip prasminga alternatyva socialinei veiklai mokykloje.