Tinklo komitetas

Socialinio ugdymo tinklo komitetas

Pirmininkėprof. dr. Indrašienė Valdonė (Mykolo Romerio universitetas).

Nariai: 

prof. dr. Gudžinskienė Vida (Mykolo Romerio universitetas);
prof. dr. Klanienė Ilona (Klaipėdos universitetas);
lekt.  Šapelytė Odeta (Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija);
prof. dr. Merfeldaitė Odeta (Mykolo Romerio universitetas);
dr. Petruškevičiūtė Auksė(Vytauto Didžiojo universitetas);
prof. dr. Prakapas Romas (Mykolo Romerio universitetas);
doc. dr. Štuopytė Edita (Kauno technologijos universitetas);
lekt. Virbalienė Rita (Vilniaus kolegija).