Tinklo komitetas

Ikimokyklinio ugdymo tinklo komitetas

Pirmininkė – doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė (Vilniaus universitetas).

 Nariai:

prof. dr. Braslauskienė Rasa (Klaipėdos universitetas);
prof. dr. Malinauskienė Daiva (Vilniaus universitetas);
doc. dr. Mazolevskienė Aldona (Vytauto Didžiojo universitetas);
prof. dr. Monkevičienė Ona (Vytauto Didžiojo universitetas);
doc. dr. Neifachas Sergejus (Vilniaus universitetas);
dr. Vitytė Birutė (Vytauto Didžiojo universitetas);
doc. dr. Žemgulienė Aušra (Vilniaus universitetas).