Mokytojų ir tyrėjų tinklaveika tyrinėjimu grįstam mokymuisi (2022)