Tinklo veiklos 2023

VII Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencija

UGDYMAS IR ŠVIETIMAS: ĮVAIROVĖS VERTĖ

spalio 12–13 d., 2023 m.

IKT IR EDUKACIJOS tinklo pranešimai

Moderatorius Robert Leščinskij

AR EKSTREMALI SITUACIJA IŠŠAUKĖ MOKYMOSI POKYTĮ? Edita Butrimė, Dalija Gudaitytė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

SKAITMENINĖS ĮTRAUKTIES BARJERAI IR JŲ ĮVEIKA PASITELKIANT NAUJAUSIAS UGDYMO TECHNOLOGIJAS. Natalija Ignatova, Kauno technologijos universitetas, Judita Kasperiūnienė, Vytauto Didžiojo universitetas

DUOMENIMIS GRĮSTOS STUDIJŲ PROGRAMŲ PASIRINKIMO PATARIAMOJI SISTEMA. Robert Leščinskij, Vilnius Tech

NAUDINGOS PUBLIKACIJOS:

Rjiba, L. C. Belcadhi and J. Kasperiuniene, „Instructional Design of Assessment in Collaborative Environment Based on Serious Game,” 2023 IEEE Afro-Mediterranean Conference on Artificial Intelligence (AMCAI), Hammamet, Tunisia, 2023, pp. 1-8, doi: 10.1109/AMCAI59331.2023.10431530. keywords: {Federated learning; Games; Ontologies; Teamwork; Serious games; Problem-solving; Testing; Serious games; Instructional Design; Assessment; Collaborative learning; Collaborative assessment}. https://ieeexplore.ieee.org/document/10431530

Judita Kasperiuniene, Natalija Ignatova

3.3 Trečiasis įtrukiojo ugdymo tvarumo veiksnys. “E. įtraukties modeliavimas, kuriant ugdymo aplinką be barjerų”, 2023, knygoje: Sėkmingas įtraukusis ugdymas. Vytauto Didžiojo universitetas. https://researchgate.net/publication/376315178_33_Treciasis_itrukiojo_ugdymo_tvarumo_veiksnys_E_itraukties_modeliavimas_kuriant_ugdymo_aplinka_be_barjeru#fullTextFileContent 

Kasperiuniene, J., Faiella, F. (2023). „Bibliometric Analysis of Virtual Reality in School and University Contexts.“ In: Costa, A.P., Moreira, A., Freitas, F., Costa, K., Bryda, G. (eds) Computer Supported Qualitative Research. WCQR 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 688. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31346-2_5 

Natalija Mazeikiene, Judita Kasperiuniene, Lina Kaminskiene, Kristina Juraite

Discovering the new place of learning, February 2023. Publisher: Peter Lang

https://www.researchgate.net/publication/370030332_Discovering_the_new_place_of_learning#fullTextFileContent