Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Visuotinis LETA susirinkimas

< Naujienų archyvas

2021m. kovo 24 d. įvyko LETA visuotinis susirinkimas. Buvo pristatyta  LETA finansinė ataskaita už 2020 metus, LETA veiklos ataskaita už 2020 metus, 2021 metų LETA veiklos planas, svarstyti kiti aktualūs klausimai.