LETA valdyba

Prezidentė Liudmila Rupšienė

(Klaipėdos universitetas) liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Vice-prezidentė Raimonda Brunevičiūtė

(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

Vice-prezidentė Irena Stonkuvienė

(Vilniaus universitetas) irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Sekretorė Monika Orechova

(Vilniaus universitetas) monika.orechova@fsf.vu.lt

Iždininkė Diana Saveikienė

(Klaipėdos universitetas) dianasaveik@gmail.com

Tinklų komitetų pirmininkai

Habil. dr. Palmira Jucevičienė

Mokymosi visą gyvenimą tinklo komiteto pirmininkė

Kauno technologijos universitetas
palmira.juceviciene@ktu.lt

dr. Jūratė Valuckienė

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo komiteto pirmininkė

Šiaulių universitetas
j.valuckiene@gmail.com

dr. Arūnas Emeljanovas

Sporto edukacijos tinklo komiteto pirmininkas

Lietuvos sporto universitetas
arunas.emeljanovas@lsu.lt

dr.Liudmila Rupšienė

Tyrimų metodologijos tinklo komiteto pirmininkė

Klaipėdos universitetas

Liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komiteto pirmininkė


Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komiteto pirmininkė


Bendrojo ugdymo tinklo komiteto pirmininkė


Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė


Įtraukaus ugdymo tinklo komiteto pirmininkė


Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo komiteto pirmininkė


Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė


Socialinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė


Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komiteto pirmininkė


Projektinės veiklos tinklo komiteto pirmininkė


Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė


LETA strateginės plėtros tinklo komiteto pirmininkas


Strateginių partnerysčių tinklo komiteto pirmininkė


Doktorantų tinklo komiteto pirmininkė