Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

LETA valdyba

Prezidentė Liudmila Rupšienė

(Klaipėdos universitetas) liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Vice-prezidentė Raimonda Brunevičiūtė

(Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

Vice-prezidentė Irena Stonkuvienė

(Vilniaus universitetas) irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Sekretorė Monika Orechova

(Vilniaus universitetas) monika.orechova@fsf.vu.lt

Iždininkė Eglė Pranskūnienė

(VŠI Mokyklų tobulinimo centras, Klaipėdos universitetas)
egle@mtc.lt

Revizorius Vilius Šadauskas

(Europos Humanitarinis universitetas)
viliussadauskas@gmail.com