Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komitetas

Pirmininkė –  Lilija Duoblienė, prof.dr. (Vilniaus universitetas)

Nariai:

Natalija Mažeikienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Vita Venslovaitė, dr. (Vilniaus universitetas)
Eglė Pranckūnienė,  dr. (Mokyklų tobulinimo centras)
Justina Garbauskaitė-Jakimovska,  dokt. (Vilniaus universitetas)
Jogaila Vaitekaitis, dokt. (Vilniaus universitetas)