Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komitetas

Pirmininkė – Genutė Gedvilienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

Sigitas Daukilas, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rasa Didžiulienė, dokt. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Rimantė Pagirienė,  lekt. (Panevėžio kolegija)
Aldona Augustinienė, doc.dr. (Kauno technologijos universitetas)
Danguolė Gervytė, dr. (Vilniaus universitetas)