Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Įtraukiojo ugdymo tinklo komitetas

Pirmininkė –  Alvyra Galkienė, prof.dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)

Nariai:

Jonas Ruškus, prof.dr.  (Vytauto Didžiojo universitetas)
Irena Kaffemanienė, doc. dr. (Šiaulių universitetas)
Asta Rauduvaitė,  prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Viktorija Piščalkienė, doc. dr. (Kauno kolegija)
Agnė Juškevičienė, dr. (Vilniaus universitetas)
Renata Kondratavičienė, dokt. (Vilniaus kolegija)