Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komitetas

Pirmininkė – Rita Makarskaitė – Petkevičienė, doc.dr. (Vilniaus universitetas)

Nariai:

Ona Monkevičienė, prof. dr. (Vytauto Didžiojo universitetas)
Sergėjus Neifachas, dr. (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas)
Gražina Šmitienė, doc. dr. (Klaipėdos universitetas)
Daiva Malinauskienė, prof. dr. (Vilniaus universitetas)