Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

LETA doktorantų tinklo komitetas

Pirmininkė – Lina Bairašauskienė, dokt. (Klaipėdos universitetas)

Nariai:

Inga Bertašienė, dokt. (Mykolo Romerio universitetas)
Rūta Bružienė, dokt.  (Vilniaus universitetas)
Indrė Čergelytė–Podgrušienė, dokt.  (Mykolo Romerio universitetas)
Simas Garbenis, dokt.  (Vilniaus universitetas)
Kristina Grigaitė–Bliūmienė, dokt.  (Lietuvos sporto universitetas)
Monika Orechova, dokt.  (Vilniaus universitetas)
Nerijus Pipiras, dokt.  (Vytauto Didžiojo universitetas)
Diana Saveikienė, dokt.  (Klaipėdos universitetas)
Sandrita Škėrienė, dokt.  (Kauno technologijos universitetas)
Sandra Valantiejienė, dokt.  (Mykolo Romerio universitetas)