Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Tinklai

Tinklų komitetų pirmininkai

Habil. dr. Palmira Jucevičienė

Mokymosi visą gyvenimą tinklo komiteto pirmininkė

Kauno technologijos universitetas
palmira.juceviciene@ktu.lt

Dr. Jūratė Valuckienė

Švietimo vadybos ir lyderystės tinklo komiteto pirmininkė

Vilniaus universitetas
j.valuckiene@gmail.com

Dr. Arūnas Emeljanovas

Sporto edukacijos tinklo komiteto pirmininkas

Lietuvos sporto universitetas
arunas.emeljanovas@lsu.lt

Dr. Liudmila Rupšienė

Tyrimų metodologijos tinklo komiteto pirmininkė

Klaipėdos universitetas Liudmila.rupsiene@baltcontract.eu

Prof.dr. Lilija Duoblienė

Ugdymo filosofijos ir švietimo politikos tinklo komiteto pirmininkė

Vilniaus universitetas
lilija.duobliene@gmail.com

Prof.dr. Genutė Gedvilienė

Pedagogų profesinio tobulėjimo tinklo komiteto pirmininkė

Vytauto Didžiojo universitetas genute.gedviliene@vdu.lt

Prof.dr. Aušra Kazlauskienė

Bendrojo ugdymo tinklo komiteto pirmininkė

Vilniaus universitetas akazlauskiene@yahoo.com

Doc.dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė

Vilniaus universitetas petkeviciene.r@gmail.com

Prof.dr. Alvyra Galkienė

Įtraukaus ugdymo tinklo komiteto pirmininkė

Vytauto Didžiojo universitetas alvyra.galkiene@vdu.lt

Doc.dr. Irena Stonkuvienė

Švietimo ir ugdymo istorijos tinklo komiteto pirmininkė

Vilniaus universitetas irena.stonkuviene@fsf.vu.lt

Prof.dr. Odeta Merfeldaitė

Socialinio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė

Mykolo Romerio universitetas o.merfeldaite@mruni.eu

Prof.dr.Auksė Petruškevičiūtė

Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklo komiteto pirmininkė

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija,Vytauto Didžiojo universitetas lspasociacija@gmail.com

Prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė

Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo tinklo komiteto pirmininkė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Raimonda.Bruneviciute@lsmuni.lt

Dr. Eglė Pranckūnienė

Projektinės veiklos tinklo komiteto pirmininkė

VŠI Mokyklų tobulinimo centras, Klaipėdos universitetas
egle@mtc.lt

Doc.dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

Meninio ugdymo tinklo komiteto pirmininkė

Vytauto Didžiojo universitetas vaivajuce@gmail.com

Dr. Lina Bairašauskienė

Doktorantų tinklo komiteto pirmininkė

Klaipėdos universitetas linuteb@yahoo.com

Prof.dr. Remigijus Bubnys

Strateginės plėtros ir partnerysčių tinklo komiteto pirmininkas

Vilniaus universitetas rbubnys@gmail.com

Prof.dr. Lina Kaminskienė

Pedagogų rengimo tinklo komiteto pirmininkė

Vytauto Didžiojo universitetas lina.kaminskiene@vdu.lt

Afil. pr. Irena Leliūgienė

Edukacijos tyrėjų emeritų tinklo pirmininkė

Mykolo Romerio universitetas irena.leliugiene@gmail.com