Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė
“Edukologijos mokslo terminijos žargonizavimas: nacionalinės ir tarptautinės akademinės terminijos santykio skaidrumas ir etiškumas“ https://lera.lt/wp-content/uploads/2021/10/prof.dr_.Vilma-Zydziunaite-pranesimas-LETA-2021.pdf