Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“

< Naujienų archyvas

Kviečiami mokslo analitikai, duomenų analitikai, tyrėjai, statistikai prisijungti į projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ 3 veiklą.

Papildytos naujos veiklos tikslas – užtikrinti ir plėtoti projekte pradėtą įgyvendinti automatizuotą profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą administravimo veiklos procesų valdymą, vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos stebėseną ir sudaryti sąlygas Nacionalinei švietimo agentūrai tapti kompetencijų centru, pasirengusiu vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėseną ir vertinimą.
Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/administracine-informacija/karjera/

Projekto bendra informacija:

https://www.nsa.smm.lt/infrastrukturos-pletros-departamentas/projektai/profesinio-mokymo-ir-mokymosi-visa-gyvenima-informaciniu-sistemu-ir-registru-pletra/