Naujienų archyvas

International Summer School on Qualitative Research 2021

We are pleased to invite you to International Summer School on Qualitative Research 2021 at Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania. It is a scientific event of great importance for doctoral students and young researchers / scholars, who prepare their...

Tarptautinė vasaros mokykla ,,Kokybiniai tyrimai 2021 m.“

Kviečiame Jus į Tarptautinę vasaros mokyklą „Kokybiniai tyrimai 2021“ Vytauto Didžiojo universitete, Kaune, Lietuvoje. Tai yra labai svarbus mokslinis renginys doktorantams ir jauniesiems tyrėjams / mokslininkams, kurie rengia savo tyrimus, jau vykdo savo mokslinius...

Monography „Dialogue for Intercultural Understanding“

The publisher Springer has published the open access science monograph “Dialogue for Intercultural Understanding”, which is one of the future results of a wide-ranging and ambitious project for the development of cultural literacy of children and youth in schools. The...

Monografija „Dialogue for Intercultural Understanding“

Leidykla „Springer“ išleido atviros prieigos mokslo monografiją  „Dialogue for Intercultural Understanding“, kuri yra plataus ir ambicingo projekto, skirto vaikų ir jaunimo kultūrinio raštingumo ugdymui (si) mokykloje vienas iš būsimų projekto rezultatų. Knygoje...

Mokyklinio švietimo būklė – vieneri metai po COVID pandemijos

EBPO webinare prof. Andreas Scheicher pristatė atliktą tyrimą, kaip švietimo sistemos reagavo ir kokie švietimo pokyčiai įvyko praėjus metams po pandemijos.  Šiame tyrime  pateikiami virš 30 šalių, tame tarpe ir Lietuvos,  apibendrinti  duomenys,...