LETA 2023 konferencija

Naujienų archyvas

Project My-Hub Resources

The challenges posed by the implementation of inclusive education are one of the current tasks of professional activity for teachers, university lecturers, and education policy makers in the European Union and abroad. Despite the international community’s...

Projekto My-Hub ištekliai

Inkliuzinio ugdymo įgyvendinimo keliami iššūkiai yra vienas iš dabartinių mokytojų, universiteto dėstytojų, švietimo politikos formuotojų profesinės veiklos uždavinių Europos Sąjungoje ir užsienyje. Nepaisant tarptautinės bendruomenės ryžtingų pastangų integruotis,...

EERA Vasaros mokykla 2022

2022 metų EERA vasaros mokykla ,,Tyrimo dizainas  nuo nulio: suprasti kas, kaip ir koks  yra jūsų tyrimas“  (angl. Research design from scratch: Making sense of the whats, whos and hows of your investigation) vyks Porto universitete, Portugalijoje....

EERA Summer School 2022

 The EERA Summer School 2022 will be held 11 – 15 July 2022 at the University of Porto, Portugal. The theme of EERSS 2022 is „Research design from scratch: Making sense of the whats, whos and hows of your investigation“.  The ERRA summer school  invites 60...

Sveikiname dr. Marių Šadauską sėkmingai apgynus daktaro disertaciją

Sveikiname dr. Marių Šadauską Vytauto Didžiojo universitete  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,Atvirųjų švietimo išteklių integravimas į universiteto studijų turinį“ (mokslinė vadovė -prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas,...