Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Hibridinio mokymo(si) / ugdymo(si) patirties analizė

< Naujienų archyvas

Nacionalinė švietimo agentūros  projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 (2021) komanda  parengė šiems mokslo metams aktualią analizę: Hibridinio mokymo(si) / ugdymo(si) patirties analizę.