Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

ECER Conference 2021

ECER 2021 (online) will take place over four and a half days, starting Monday morning 6 September and ending Friday 10 September at lunchtime. In addition to interactive paper sessions, research workshops, panel discussions, ignite talk sessions, poster sessions and symposia, there will be a poster exhibition and a publisher exhibition, both exhibitions offering opportunities to chat and/or get together for a one to one video meeting. It is  planned to have the keynote videos available prior to ECER and the ECER week will culminate with the Keynote Panel on Friday. There will be plenty of opportunities to socialise and network throughout the conference and there will be special activities organised by networks as well as Geneva-themed events hosted by the local organising committee in Geneva.

ECER 2021 conference in Geneva  will be online (click here for more information) and the call for proposals for ECER has now been published. EERA/ECER will release soon all the Special Calls of the Network. More information: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/

ECER konferencija 2021

“ECER 2021” konferencija tema “Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations”, nuotoliniu būdu vyks keturias su puse dienos, pradedant rugsėjo 6 d., t.y. pirmadienio rytą ir baigiant rugsėjo 10 d., penktadienį, pietų metu. Be interaktyvių pranešimų sesijų, mokslinių tyrimų dirbtuvių, diskusijų, pokalbių sesijų, plakatų pristatymo sesijų  ir simpoziumų, bus plakatų paroda ir leidėjų paroda. Abi parodos siūlo galimybę pabendrauti ir (arba) susiburti vaizdo susitikimui. Planuojama, kad pagrindiniai vaizdo įrašai būtų prieinami prieš ECER, o ECER savaitė baigsis penktadienį „pagrindinių“ pranešėjų pranešimais. Konferencijos metu bus daugybė galimybių bendrauti ir bendradarbiauti, bus organizuojama speciali veikla, kurią organizuoja tinklai, taip pat renginiai Ženevos tematika, kuriuos organizuoja vietos organizacinis komitetas Ženevoje. ECER 21 konferencija Ženevoje bus internete. 

Daugiau informacijos: https://eera-ecer.de/ecer-2021-geneva/