Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

ECER-2019

ECER 2019 conference in Hamburg – ” Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future ” education on future issues.

The ECER 2019 conference took place on  the  2-6th  in 2021 in Hamburg. The second largest, one of the most beautiful cities in Germany, is located in the north, near the Elbe delta in the North Sea. This business, industrial and cultural center is the second largest port in Europe and the largest in Germany.

ECER is the main conference of the European Association for Educational Research (EERA). LERA is a collective member of EERA. Liudmila Rupšienė, President of the Lithuanian Association for Educational Research, informed that ECER 2019 had gathered almost 3,000 people from all over Europe and the world researching education. The Emerging Researchers’ Conference (ERC) was held for two days and the main conference for four days, with presentations at 37 international networks of researchers. Doctoral students make presentations not only at the Novice Researchers Conference, but many networks also accept doctoral students ’presentations at major conference sessions. Several doctoral students from Lithuania participated in the conference. In total, Lithuania was represented by over 40 announcements authors and co-authors, who prepared 31 announcements. 

ECER is a great opportunity for all participants to publish their research, get the latest news on educational science and educational practice, establish and strengthen international contacts, develop communication and collaboration. 

ECER-2019

ECER 2019 konferencija Hamburge – ”Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future“ švietimas apie ateities gyvenimo aktualijas. 

ECER 2019 konferencija vyko rugsėjo 2-6 dienomis laisvajame Hansos mieste Hamburge. Antrasis pagal dydį, vienas gražiausių Vokietijos miestų išsidėstė šiaurėje, prie Elbės deltos į Šiaurės jūrą. Šis verslo, pramonės ir kultūros centras yra antrasis pagal dydį uostas Europoje ir didžiausias Vokietijoje.

ECER yra pagrindinė Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA) konferencija. LETA yra kolektyvinė EERA narė. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė Liudmila Rupšienė informavo, kad ECER2019 surinko beveik 3000 edukaciją tyrinėjančių žmonių iš visos Europos ir pasaulio. Dvi dienas vyko pradedančiųjų tyrėjų konferencija (angl. Emerging Researchers’ Conference, ERC) ir keturias dienas – pagrindinė konferencija, kurios metu vyko pranešimai 37 tarptautiniuose tyrėjų tinkluose. Doktorantai daro pristatymus ne tik pradedančiųjų tyrėjų konferencijoje, daugelis tinklų priima doktorantų pranešimus ir į pagrindinės konferencijos sesijas. Konferencijoje dalyvavo kelios doktorantės iš Lietuvos. Iš viso Lietuvą atstovavo virš 40 pranešimų autorių ir bendraautorių, kurie parengė 31 pranešimą.

Visiems dalyviams konferencija buvo puiki galimybė skelbti savo mokslinius tyrimus, sužinoti karščiausias edukologijos mokslo ir edukacijos praktikos naujienas, užmegzti ir stiprinti tarptautinius kontaktus, plėtoti bendrystę ir bendradarbiavimą.