LETA 2023 konferencija

Pirmininkė – prof.dr. Rita Aleknaitė- Bieliauskienė (Mykolo Romerio universitetas)

Nariai:

prof. habil. dr.  Marijona Barkauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija)
Aldona Bajorienė (VšĮ Tarptautinės socialinės akademijos direktorė).