Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Skleiskite informaciją apie savo tyrimą. Raskite savo skaitytoją.  Reflektuokite savo tyrimą,  skatinkite diskusijas su kitais tyrėjais ir suinteresuotomis šalimis, tokiomis kaip mokymo (si) specialistai, politikos formuotojai, studentai, mokiniai,  tėvai. 
Plačiau: https://eera-ecer.de/news/release-your-research/