Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Laukiame artėjančiame Edukacijos forume!

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, visus, kuriems aktualūs meninio ir kultūrinio ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

Rūta Girdzijauskienė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė, Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos (EAS) valdybos ir Europos muzikos pedagogų ir mažų vaikų tyrėjų tinklo (EuNET MERYC) tarybos narė. Jos publikacijų sąraše yra dvi monografijos, daugiau nei šimtas mokslinių bei praktika paremtų straipsnių. Mokslinių interesų sritys – kūrybiškumo plėtotė, mokslinių tyrimų metodologija, meninio ugdymo didaktika ir mokytojų rengimas.

Rūta Girdzijauskienė yra Lietuvos muzikinio ugdymo programų ir muzikos vadovėlių bendraautorė, atnaujinamų bendrojo ugdymo programų kūrybinės grupės narė. Daugelį metų ji yra vidurinės mokyklos mokytoja ir vaikų choro vadovė.Kasmet veda per 10 seminarų mokytojams ir mokyklų bendruomenėms, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir užsienio konferencijose, mokymuose ir praktiniuose seminaruose, veda atviras pamokas mokytojams ir visai švietimo bendruomenei.

Data2021 m. spalio 28 d.
Laikas15.00–17.00
Prisijungimashttps://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatoriai dr. Emilija Sakadolskienė, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto docentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė.
Laima Rutkauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Forumo programa
Įžangos žodisdr. Ramūnas Skaudžius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras.
prof. dr. Judita Žukienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė.
prof. dr. Romas Baronas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas.

Pranešimas „Meninio ugdymo stiprybės, ribotumai, galimybės ir iššūkiai“
dr. Rūta Girdzijauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prezidentė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Meninio ugdymo tinklo narė.
Diskusija Diskusijos dalyviai:
dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto docentas.
dr. Gediminas Karoblis, Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius.
dr. Egidijus Stancikas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Edukologijos tyrimų instituto docentas, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius.
Domantas Razauskas, dainų autorius ir atlikėjas, poetas, kompozitorius, radijo laidų vedėjas, atlikėjų asociacijos AGATA tarybos pirmininkas.
Vytautas Juozapaitis,Profesorius, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas.
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė.
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja.
Informacija pasiteirauti: el. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.

NŠA perka paslaugas:

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Metodinio leidinio, skirto bendrojo ugdymo mokytojų bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijai tobulinti, parengimo paslaugos.

Pirkimo dokumentų pateikimo laikas:   iki 2021-10-27

Daugiau info https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-655535

 

Įvyko Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) mokslininkų ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU)  Alumnų draugijos organizuota
senjorų tinklo konferencija-diskusija, skirta Tarptautinei Mokytojų dienai.

Konferencijos, kurią vedė ir diskusijas moderavo prof. Rita Aleknaitė Bieliauskienė, programoje buvo numatyta išklausyti 5 pranešimus. Tai: 1.VVPI Rektoriaus-emerito prof. Jono Aničo “Talentingi mokytojai mano gyvenime”; 2. VPU-LEU prof. Jono Dautaro “Pedagogai šviesuoliai Respublikos pedagoginiame institute Klaipėdoje”; 3. VPU-LEU prof. Juozo Uzdilos “Gimnazijos istorijos (pa)rašymas kaip nuotykis“; 4. VPU-LEU doc. Stanislovo Jankevičiaus „Istoriniai Mokytojų rengimo aspektai“; 5. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ direktorės Editos Jaraminienės „Muzikos ir meno mokyklų veiklos aktualijos“. Dėl susiklosčiusių nepalankių aplinkybių (ligos, traumų ir kt.), du pranešėjai: doc. S. Jankevičius ir direktorė E. Jaraminienė į konferenciją neatvyko, tačiau doc. S. Jankevičius atsiuntė pranešimo tekstą, kurį buvo nutarta įtraukti į konferencijos medžiagą.

Plačiau: https://lera.lt/wp-content/uploads/2021/10/Senjorutinklokonferencija.pdf

.

Sveikiname dr.  Liną Bairašauskienę  Klaipėdos universitete  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu ( mokslinė vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, mokslinis konsultantas prof. dr. David Bloome (Ohajo valstybinis universitetas,  JAV, socialiniai mokslai, edukologija, S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti  Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekose. 
Su disertacija galima susipažinti ir adresu: https://www.ku.lt/mokslas/doktorantura/ginamos-apgintos-disertacijos,  o  žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Disertacijoje „Mokyklų vadovių profesinės tapatybės konstravimas daugialypių edukacinių sąveikų metu“ siekiama įnešti naujų įžvalgų apie vidinę švietimo vadybos kultūrą, koncentruojantis į žmogaus teisių ir lygybės užtikrinimo problemą per moterų (ne)vertinimą švietimo vadybinėse pozicijose. Disertacinis tyrimas atskleidžia, kaip mokyklų vadovės konstruoja profesinę tapatybę daugialypėse edukacinėse sąveikose, kokie yra šio proceso dėsningumai ir ypatumai. Disertacijoje taikoma interakcinės etnografijos epistemologija atskleidžia mokyklos vadovo gebėjimo būti tiek aktyviu, tiek pasyviu švietimo vadybos kultūrinės grupės lyderiu svarbą. Pasyvioji pusė reikšminga tuo, kad skatina savarankišką švietimo vadybos lauko dinamiką, užtikrina vietinės kultūros puoselėjimą ir tęstinumą. Aktyvioji lyderystė, pasireiškianti tikslingais veiksmais, įgalina kaitos, pasipriešinimo stereotipams, galios ir hierarchijos virsmo procesus nukreipti į vietinės kultūros permąstymą, refleksijos organizavimą bei yra reikšminga tuo, kad padeda išlaikyti darnų ir nuoseklų profesinės tapatybės konstravimo procesą veikiant skirtingoms edukacinėms sąveikoms, skatina permąstyti įvairialypių socialinių akistatų patirtis bei leidžia įgyti naują žinojimą.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Laurie Katz (Ohajo valstybinis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Natalija Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)
prof. dr. Inga Minelgaitė (Islandijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003)
doc. dr. Audra Skukauskaitė (Floridos centrinis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)

2021 metų spalio 8 – 9 dienomis įvyko  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojama V-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Mokslinis pilietiškumas  neapibrėžtame pasaulyje“. Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių. Spalio 8 d. plenarinius pranešimus skaitė prof. dr. Natalija Mažeikienė ,,Ar pakeisime švietimą?Socialinio aktyvizmo ir mokslo jungtys“,  doc. dr. Daiva Penkauskienė, prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė ,,Kritinis mąstymas besikeičiančioje tikrovėje: aukštojo mokslo ir darbo rinkos perspektyva“,  prof. Irena Leliūgienė ,,Profesoriaus Vinco Čepinskio, tarpukario Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus, aktyvaus pilietiškumo raiška“, dr. Neringa Kurapkaitienė ,,Autentiškumo provokacija  neapibrėžiamoje savanorystėje“, dr.  Valentina Bereznaja – Demidenko ,,Migrantai kaip besimokantieji ,,visada ir visur“socialinių paslaugų centro misija“, doktorantė Viktorija Vaidogaitė ,,Vaikas už tvoros: pedagogai savanoriai pabėgelių stovykloje“, prof. dr. Liudmila Rupšienė ,,Pagrindinių lietuviškų edukologijos terminų painiava: palikti savieigai ar spręsti?“, prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė ,,Edukologijos mokslo terminijos žargonizavimas: nacionalinės ir akademinės terminijos santykio skaidrumas ir etiškumas“. Išklausius pranešimus vyko intensyvios diskusijos. 
Spalio 9 dieną konferencija vyko nuotoliniu būdu. Konferencijos dalyviai galėjo išklausyti pranešimus šiose sekcijose ,,Aktyvasis piliečio ugdymas ir kitos aktualijos„, ,, Socialinio ugdymo kaitos kryptys“, ,,Edukaciniai tyrimai neapibrėžtame pasaulyje: iššūkiai ir naujos galimybės“, ,,Pedagogas studijų proceso neapibrėžtumo kontekste“, ,,(Ne) pagrįsta humanizmo kritika ir revizija: ugdymo/ švietimo filosofiniai ir politiniai aspektai“, ,,Rengimasis mokytojo profesijai: pašaukimo, akademinio išsilavinimo ir profesinio statuso komponentės“, ,,Pilietiškumo ir socialinio atsakingumo ugdymo kompetencijų plėtra: profesinio tobulėjimo iššūkiai“, ,,Vadyba ir lyderystė mokymosi procesų rekonstrukcijoms: bendrojo ugdymo programų atnaujinimo kontekstas“, ,,Meninio ugdymo aktualijos ir perspektyvos“, ,,Mokslu grindžiamas įtraukios visuomenės mokytojų rengimas“, ,,Mokymasis ,,visada ir visur“ įsiveikiant su problemomis kasdieninėse ir krizinėse situacijose“, ,,Fizinis ugdymas ir sportas mokinių gerovei“. Po to vyko konferencijos aptarimas, diskusijos. Kitų metų konferencija numatoma Vytauto Didžiojo universitete. 

Konferencijos nuotraukų galerija: https://lera.lt/renginiai/konferencijos/leta-konferencija_2021/konferencijos-nuotraukos/

Laukiame konferencijoje!

2021 m. spalio 8 – 9 d. Kviečiame dalyvauti  Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto organizuojamoje V-ojoje Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencijoje „Mokslinis pilietiškumas  neapibrėžtame pasaulyje“.

Konferencija vyks 2021 m. spalio 8 – 9 dienomis. Pirmoji diena (spalio 8) vyks kontaktiniu būdu Mykolo Romerio universitete  (Ateities g. 20, Vilnius, I-414 auditorijoje). Primename, kad į universiteto patalpas įleidžiami tik Galimybių pasą turintys asmenys. Antroji konferencijos diena vyks nuotoliniu būdu.

Praėjusių metų spalį konferencijoje dalinomės įžvalgomis apie gyvenimą iki pandemijos ir po jos. Edukologijos mokslo bendruomenę kvietėme kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip išlaikyti ryšį tarp mokytojo ir mokinio jiems nesusitinkant kelis mėnesius, kaip sudaryti sąlygas pirmakursiui įsilieti į universiteto bendruomenę, kai tą bendruomenę jis mato tik savo kompiuterio ekrane, kaip nors ir nebūdami vienoje vietoje, galime išlikti kartu, kas mūsų tyrimuose ir mūsų švietime mus vienija ir jungia. Nes mokydami ir mokydamiesi mes ne tik dalinamės žiniomis, bet ir kuriame bendruomenes.

Šių metų konferencijos tema siekiame akcentuoti mokslinio pilietiškumo ugdymo problematiką, siejant ją su neapibrėžtumo pasaulyje kontekstu. Šiandienos mokslininkai ne tik analizuoja ir siūlo įvairius sprendimus visuomenei, bet būdami patys aktyvūs piliečiai, moksliniais atradimais skatina ir visuomenę aktyviam pilietiškumui. Konferencijoje taip pat kviesime įsijungti į mokslinę diskusiją, skirtą aptarti,  kas visgi yra edukologijos mokslo objektas. Kalbėti ir kalbėtis apie tai, kaip į lietuvių kalbą verčiame education (educations sciences objektą)? Jeigu education yra švietimas (kaip oficialiai ŠMSM siūlymu skelbiama Europos terminų tezaure TESE), tai ar švietimas yra ta plačiausia sąvoka, apimanti ir ugdymą, ir yra edukologijos mokslo objektas? Ir turime priimti, kad, pvz., physical education yra fizinis švietimas, creativity education yra kūrybiškumo švietimas? Kas tuomet yra ugdymas? Kai sakome „ugdymo mokslas“, ar tapatiname jį su edukologijos mokslu? Ar į ugdymo mokslą telpa švietimo politika ir vadyba? O gal šioje painiavoje, kuri tęsiasi jau beveik 100 metų, yra spendimas – pripažinti,  kad edukologijos mokslo objektas yra edukacija (angl. education), apimantis ir ugdymą, ir  švietimą?

Antroji konferencijos diena bus skirta mokslinių įžvalgų pasidalinimui tematinėse sekcijose.

Konferencijos vietaMykolo Romerio universitetas (Ateities g. 20, Vilnius)
Registracijos nuoroda Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje galite iki 2021 m. rugsėjo mėn. 24 d. Registracijos nuoroda:https://forms.office.com/r/qVmq0LCBGk Kilus klausimams, kreipkitės el. p. esdi.konferencija@mruni.eu
Konferencijos mokestisdalyvaujant 1 dieną – 30 eurų;
dakyvaujant 2 dieną – 10 eurų;
dalyvaujant abi dienas – 40 eurų.
Konferencijos programahttps://lera.lt/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-08-09-KONFERENCIJOS-PROGRAMA_1.docx
Konferencijos organizacinis komitetas
Komiteto pirmininkė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) prezidentė prof. dr. Liudmila Rupšienė
Komiteto pirmininkės pavaduotoja LETA valdybos narė, MRU ŽVSF dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė
Komiteto nariai – LETA nariai prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Rita Makarskaitė – Petkevičienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas), prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), prof. dr. Lina Kaminskienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universitetas), dr. Arūnas Emeljanovas (Lietuvos Sporto universitetas), prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Odeta Merfeldaitė (Mykolo Romerio universitetas), Lina Bairašauskienė (Klaipėdos universitetas), afil. prof. dr. Irena Leliūgienė (Mykolo Romerio universitetas), dr. Eglė Pranckūnienė (Mokyklų tobulinimo centras),dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas), dokt. Monika Orechova (Vilniaus universitetas).
Komiteto nariai – Mykolo Romerio universiteto mokslininkaiProf. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Violeta Jegelevičienė, doc. dr. Jolita Dudaitė, doc. dr. Justinas Sadauskas, prof.dr. Vida Gudžinskienė, doc. dr. Rita Raudeliūnaitė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Romas Prakapas, doc. dr. Jolanta Pivorienė
Komiteto kontaktinis asmuo Prof. dr. Irena Žemaitaitytė, el. p. irene@mruni.eu

Renginio metu bus filmuojama ir  fotografuojama. Skaitmeninė informacija bus talpinama http://lera.lt/ svetainėje. 

 

Mieli  Kolegos, 

Tarptautinės mokytojų dienos proga tariame nuoširdų AČIŪ visiems šios garbingos profesijos atstovams. Telydi Jus vidinė stiprybė, kūrybiškumas ir laimė.

LETA komanda

 

Sveikiname dr.  Godą Stonkuvienę Vilniaus universiteto Švietimo akademijoje   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Vaikų mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme: pedagogų ir vaikų patirtys (mokslinė vadovė – doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto bibliotekoje ir VU interneto svetainėje adresu: https://www.vu.lt/naujienos/ivykiu-kalendorius

Su disertacija galima susipažinti ir adresu: 
https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=DB7160EACFF45A1A4B1A7D82DEBE5E18/STONKUVIENE%20Goda.pdf, o  žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Daktaro disertacijoje mokymosi mokytis gebėjimas vaikystėje konceptualiuoju ir praksiologiniu požiūriais tirtas pirmą kartą Lietuvoje. Išryškintas mokymosi mokytis gebėjimo aktualumas ir būtinybė pradėti jį ugdyti(is) jau ikimokykliniame amžiuje. Atskleisti probleminiai aspektai susiję su mokymosi mokytis bei mokėjimo mokytis sąvokų vartojimu. Darbe teoriškai pagrįstas mokymosi mokytis gebėjimo visuminės sampratos konstruktas, akcentuotas šio gebėjimo dinamiškumas, vystymosi ikimokykliniame ugdyme trajektorija. Remiantis sisteminiu požiūriu aptarti mokymosi mokytis gebėjimo komponentai, jų požymiai, esminės prielaidos. Empirinio tyrimo metu vadovautasi kokybinių tyrimų metodologija ir hermeneutine fenomenologija. Atlikus pedagogų, vaikų patirčių ir ikimokyklinio ugdymo programų analizę atskleista mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme. Pedagogų patirtys išryškino mokymosi mokytis gebėjimo sampratos problemiškumą. Tai atliepia ir ugdymo programų analizė, kurioje įžvelgiamas nepakankamai akcentuotas dėmesys ir sisteminio požiūrio stoka mokymosi mokytis gebėjimo ugdymui. Pedagogų patirtyse identifikuotos mokymosi mokytis gebėjimo ugdymą(si) paremiančios prielaidos: mokymosi tikslo ir veiklų numatymo skatinimas, mokymosi mokytis gebėjimo ugdymą(si) įprasminančios aplinkos aspektai, vaikų refleksijos ir ugdymo dalyvių vaidmenų raiška. Atskleisti ir mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje ribotumai, pedagogų kompetencijos kėlimo poreikis. Vaikų patirtyse įžvelgta jų metakognicijos raiška: savęs, kaip besimokančiojo suvokimas, gebėjimas projektuoti ir reflektuoti savo mokymosi procesą. Išryškėjo vaikų gebėjimas laisvai pasirinkti mokymosi veiklą, priemones, mokytis individualiai ir bendradarbiaujant bei pagalbos poreikis. Disertaciniame darbe pateikiamas sėkmingo vaikų mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo(si) modelis, kuris sudaro galimybę tikslingai projektuoti ir organizuoti šio gebėjimo ugdymą(si) ikimokyklinėje įstaigoje.

isertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
doc. dr. Šarūnas Šniras (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
doc. dr. Aušra Žemgulienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).

2021 metais rugsėjo 30 d. įvyko Edukacijos forumas ,,Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“.Apie 100 dalyvių dalyvavo forume. Įžangos žodį tarė dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė), prof. dr. Inga Žalėnienė (Mykolo Romerio universiteto rektorė). Pagrindinį pranešimą ,,Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?“ skaitė dr. Daiva Penkauskienė, (Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė).Pranešimas parengtas remiantis moksliniu tyrimu „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“. Tyrimo komanda: doc. dr. Violeta Jegelevičienė (projekto vadovė), prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMTK712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, dotacijos sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-006. Diskusijoje dalyvavo prof. dr. Natalija Mažeikienė, (Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė), prof. dr. Kristupas Sabolius (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius),dr. Agnė Kudarauskienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė), Aurelija Valeikienė (Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja), Linas Leonas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros lektorius, Studijų vertinimo komisijos, veikiančios prie SKVC, pirmininkas). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė),prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė). Forumo įrašą galime peržiūrėti: https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ

 

Maloniai kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, aukštųjų mokyklų, darbdavių, studentų atstovus, švietimo ir mokslo politikos kūrėjus ir visus, suinteresuotus kritinio mąstymo ugdymu aukštajame moksle.

Data 2021 m. rugsėjo 30 d.
Laikas15.00–17.00
Prisijungimashttps://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatorė prof. dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė.
Įžangos žodisdr. Agnė Kudarauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė.
prof. dr. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universiteto rektorė.
Pranešimas Kritinis mąstymas aukštojo mokslo studijose: kam ir kodėl?
dr. Daiva Penkauskienė
, Mykolo Romerio universiteto Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė.

Pranešimas parengtas remiantis moksliniu tyrimu „Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva“. Tyrimo komanda: doc. dr. Violeta Jegelevičienė (projekto vadovė), prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Daiva Penkauskienė, doc. dr. Jolanta Pivorienė, prof. dr. Odeta Merfeldaitė, doc. dr. Asta Railienė, doc. dr. Justinas Sadauskas, dr. Natalija Valavičienė. Mokslinis tyrimas finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMTK712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“, dotacijos sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-006.
Diskusija prof. dr. Natalija Mažeikienė, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė.
prof. dr. Kristupas Sabolius, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros profesorius.
dr. Agnė Kudarauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė.
Almantas Šerpatauskas, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius.
Linas Leonas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos psichologijos katedros lektorius, Studijų vertinimo komisijos, veikiančios prie SKVC, pirmininkas.
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirautiel. p. Liudmila.Rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.