Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija

Juridinio asmens kodas 191974021
Adresas: H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda

Europos Komisija patvirtino Europos mokslo tarybos (angl. European Research Council, ERC) 2022 m. darbo programą, kurioje priešakiniams moksliniams tyrimams numatyta per 2,4 mlrd. eurų, šiomis lėšomis pasinaudoti galės daugiau nei 1 100 Europos Sąjungos ir asocijuotų šalių mokslininkų.
2022 metais mokslininkai galės dalyvauti tiek tradiciniuose ERC finansavimo mechanizmų (ERC StG, CoG, AdG), tiek ERC sinergijos dotacijų (angl. ERC Synergy grant) ir ERC idėjų pritaikymo dotacijų (angl. ERC Proof of Concept) paraiškų konkursuose.
Plačiau: https://lmt.lt/naujienos/europos-mokslo-taryba-paskelbe-2022-m.-darbo-programa-ir-nauju-kvietimu-tvarkarasti/3880

 

2021 metų   birželio 22 d. įvyko 7-tasis Edukacijos forumas ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“. Dalyvavo virš 100 dalyvių. Forumo  įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje: https://www.youtube.com/watch?v=mXRNz0D2h2o.
Sveikinimo žodį  tarė Ramūnas Skaudžius (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras). Pagrindinį pranešimą ,,Edukacinių tyrimų stiprinimas Lietuvoje: nacionalinių ir tarptautinių kontekstų sankirtos“ skaitė  prof. Audra Skukauskaitė (Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė, tyrimų metodologijų tyrėja ir dėstytoja). Diskusijoje dalyvavo : Aušra Grybauskienė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė), prof. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė), prof. Liudvika Leišytė (Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), vizituojanti profesorė Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Tventės universitete (Nyderlandai), Vokietijos aukštojo mokslo ir studijų tyrimų asociacijos valdybos narė, „Futura Scientia“ asociacijos Lietuvoje valdybos pirmininkė), doc. dr. Irena Stonkuvienė   (Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto direktorė, Švietimo tarybos narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė), dr. Eugenijus Stumbrys ( LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas), prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Renginį moderavo prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė) Ričardas Ališauskas (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas). Edukacinį forumą organizavo Lietuvos Švietimo, mokslo  ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija.

2021 m. birželio 16 d. (trečiadienį) 10–12 val. Lietuvos mokslų akademija (LMA) organizuoja seminarą  „Ateitis – informacinių technologijų iššūkiai visuomenei“.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu, naudojant Teams platformą.

Kviečiame dalyvauti mokslo, švietimo, verslo ir valdžios institucijų atstovus.

Planuojančius dalyvauti prašome savo prisijungimo duomenis atsiųsti Valerijai Paškauskienei e. paštu v.paskauskiene@lma.lt iki birželio 14 d.

Plačiau: http://www.lma.lt/news/1211/67/Ateitis-informaciniu-technologiju-issukiai-visuomenei.

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, visus, kuriems aktualūs edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

 

Apie pranešėją:

Audra Skukauskaitė – Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė, tyrimų metodologijų tyrėja ir dėstytoja, Pedagogikos ir Acta Paedagogica Vilnensia bei kitų dviejų tarptautinių mokslinių žurnalų red. kolegijos narė, aktyvi Amerikos ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijų komitetų dalyvė, Masačusetso technologijų instituto (MIT, JAV) Išradėjų edukacijos programos bei Ajovos (Iowa, JAV) universiteto Inovacijų centro konsultantė ir tyrėja. Kokybinių, etnografinių ir diskurso analizės tyrimų metodologijas yra dėsčiusi doktorantams keturiuose JAV universitetuose bei Lietuvoje, vadovavusi disertacijoms trijuose JAV universitetuose. Mokslinių tyrimų ir dėstymo sritys – kokybė ir skaidrumas etnografiniuose ir kokybiniuose tyrimuose; kokybinių metodologijų iššūkiai; doktorantūros studijos; išradimų edukacija (invention education); mokslinių tyrimų metodologijų mokymas ir mokymasis.

Data2021 m. birželio 22 d.
Laikas15.00–17.00
Prisijungimashttps://smm-lt.zoom.us/j/6289736970 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatoriai prof. dr. Rūta Girdzijauskienė, Klaipėdos universiteto vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė
Ričardas Ališauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas
Forumo programa
Įžangos žodisRamūnas Skaudžius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras
Pranešimas prof. Audra Skukauskaitė, Centrinės Floridos universiteto (JAV) profesorė
Diskusija Diskusijos dalyviai
Aušra Grybauskienė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė
prof. Palmira Jucevičienė, Kauno technologijos universiteto profesorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos valdybos narė
prof. Liudvika Leišytė, Dortmundo technologijos universiteto profesorė (Vokietija), vizituojanti profesorė Aukštojo mokslo politikos studijų centre (CHEPS) Tventės universitete (Nyderlandai), Vokietijos aukštojo mokslo ir studijų tyrimų asociacijos valdybos narė, „Futura Scientia“ asociacijos Lietuvoje valdybos pirmininkė
doc. dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto direktorė, Švietimo tarybos narė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos viceprezidentė
dr. Eugenijus Stumbrys, LMT Mokslo politikos ir analizės skyriaus vedėjas
prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti: el. p. liudmila.rupsiene@baltcontract.eu, tel. 8 686 39 529;
el. p. Loreta.Zadeikaite@smm.lt, tel. 8 686 21 364.

Sveikiname dr.  Skaistę Kovienę Vilniaus universiteto Švietimo akademijoje   sėkmingai apgynus daktaro disertaciją
Tėvų pedagoginio švietimo raiška ir organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje (Mokslinė vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007). Mokslinė konsultantė – prof. dr. Daiva Malinauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).), ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto bibliotekose ir VU interneto svetainėje adresu: www.vu.lt/lt/naujienos/ivykiu-kalendorius. Su disertacija galima susipažinti adresu: https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=A5F13E75584B1CD1413A3403308D13F4/KOVIENE%20SkaIste.pdf, o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Disertacinio tyrimo, kuriuo siekta išanalizuoti tėvų pedagoginio švietimo raišką ir organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje, teoriškai pagrįstas tėvų pedagoginio švietimo konceptas, įgalinančios edukacinės sąlygos: inovatyvios mokytojų bendradarbiavimo su tėvais formos, tėvų poreikius atitinkantis tėvų pedagoginio švietimo turinys, mokytojo vaidmuo.
Taikant ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų turinio analizę, struktūruoto interviu su ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvais žodžiu ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais raštu metodus, atliktas kokybinis tyrimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų programų turinio analizė atskleidė programose kontekstualizuojamą tėvų pedagoginį švietimą, tėvų ir mokytojų sąveikos kryptis bei dėmesį tėvų poreikių tenkinimui ir jų įtraukimui į vaikų ugdymą. Tėvų patirčių turinio analizė išryškino tėvų lūkesčius pedagoginiam švietimui, įgalinančias edukacines sąlygas ir įsitraukimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklas bei labiausiai tobulintinas tėvų pedagoginio švietimo sritis: tėvų pedagoginio švietimo sistemingumą, bendravimą ir ypač bendradarbiavimą su pedagogais, tėvų švietimo formas. Mokytojų patirčių analizė parodė tėvų pedagoginio švietimo ir tėvų į(si)traukimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigos edukacines veiklas situaciją įprastinėse ir netipinėse situacijose, išryškino tėvų pedagoginio pasirengimo spragas, leido identifikuoti tėvų pedagoginio švietimo būklės gerinimo galimybes taikant inovacijas.
[:]

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, – S 007),
prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, – S 007).

Sveikiname dr. Iloną Dobrovolskytę,  Vilniaus  universiteto Švietimo akademijoje, sėkmingai apgynus daktaro disertaciją Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveika ((Mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007). Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010)) ir įgyjus socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro laipsnį.

Su disertacijos santrauka galima susipažinti adresu: https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=8005A770EF8272FFE405DE2F9895E894/DOBROVOLSKYTE%20Ilona.pdf , o žemiau pateikiame trumpą jos anotaciją.

Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, fizinis pajėgumas yra žemas, vykdomosios funkcijos turi specifinių bruožų, tačiau profesiniame mokyme šiems veiksniams neskiriama pakankamai dėmesio. Dažnai tai yra viena iš jaunuolių įsidarbinimo ir išsilaikymo darbo vietoje problemų, todėl fiziniam pajėgumui profesiniame mokyme turėtų būti skiriamas kur kas didesnis dėmesys. Taip pat dauguma jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, įsidarbina į fizinės jėgos reikalaujantį darbą. Tyrimo tikslas – ištirti profesinės mokyklos jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą (nežymų ir vidutinį), bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveiką bei parengti įrodymais grįstą integruotą fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programą, skirtą lavinti bendriesiems fiziniams gebėjimams, psichomotorinei reakcijai ir vykdomajai funkcijai. Vadovaujantis gautais tyrimo rezultatais parengta ir praktiškai patikrinta integruota fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programa, įvertintas programos poveikis. Apibendrinant galime teigti, kad integruota bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programa turi didelį poveikį jaunuolių, fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos ugdymui. Programa turi apimti fizinius pratimus, kurie lavina ne tik kūno raumenų jėgą ir ištvermę, bet ir kūno judesių reakcijos greitį, plaštakų miklumą (psichomotorines funkcijas), įtraukiami dvigubos užduoties pratimai stimuliuojant kognityvines funkcijas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas– prof. habil. dr. Vytautas Gudonis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
doc. dr. Irina Klizienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. dr. Diana Rėklaitienė (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007),
prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S 007).

2021 metų  gegužės 27 d. įvyko 6-tasis Edukacijos forumas ,,Įtrauktis visiems: universalus dizainas mokymuisi kaip ugdymo(si) sėkmės kelias“. Dalyvavo virš 150 dalyvių. Forumo  įrašą galite peržiūrėti Youtube platformoje:  https://www.youtube.com/watch?v=hAr35S2AS1g. Sveikinimo žodį tarė dr. Jurgita Šiugždinienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė), prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys). Pranešimą tarptautinio tyrimo „Įtraukiojo ugdymo plėtra, taikant universalų dizainą mokymuisi (UDM)“ / „Improving Inclusive Education Through a Universal Design for Learning (UDL)“ pagrindu pristatė tyrėjų komanda iš Lietuvos, Lenkijos, Austrijos, Suomijos. Prof. dr. Alvyra Galkienė  skaitė pranešimą – Įtraukiojo ugdymo transformacijos ir tyrimais grindžiamas UDM taikymo modelis (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Lietuva)),  prof. dr. Ona MonkevičienėUDM taikymo rezultatas – kiekvienas Lietuvos mokinys kaip motyvuotas, gilų žinojimą kuriantis besimokantis ekspertas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija (Lietuva)),  doc. dr. Suvi LakkalaUgdymas įvairovėje taikant UDM prieigą: pedagogų kompetencijos analizė / Teaching for Diversity with UDL: Analysing Teacher Competence (Laplandijos universitetas (Suomija)), prof. habil. dr. Jolanta BaranRutininio ugdymo transformacija taikant UDM: Lenkijos kontekstas / Transformations of Routine Education Using UDL: The Polish Context (Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija)), doc. dr. Michelle ProyerĮtraukiojo ugdymo praktikos reinterpretavimas UDM kontekste: Austrijos atvejis / Reinterpreting Inclusive Education Practices in the Context of UDL: The Case of Austria (Vienos universitetas (Austrija)). Diskusijoje dalyvavo  Vitalija Bujanauskienė  (Utenos švietimo centro direktorė, Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkė), Lina Garbenčiūtė (Lietuvos negalios organizacijų forumo projektų vadovė), Kęstutis Vaišnora (Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas), Edita Žiobienė (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė). Baigiamąjį žodį tarė prof. dr. Liudmila Rupšienė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė), prof. dr. Loreta Žadeikaitė (ŠMSM Mokslo, studijų ir technologijų departamento vyriausioji patarėja). Forumą moderavo Gražina Šeibokienė (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėja), doc. dr. Darius Gerulaitis (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narys).  Forumo metu pristatytas tarptautinis tyrimas ir vertimas iš anglų kalbos į lietuvių buvo finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ Nr. 2018-1-LT01-KA201-046957 lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizavo Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. 

Gerbiami Kolegos,

VDU Doktorantų klubas kviečia doktorantus bei dėstytojus dalyvauti IV-oje doktorantų vasaros mokykloje, kuri vyks 2021 m. liepos mėn. 19 – 23 d. Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas, V. Putvinskio g. 23, 103 aud.).

Jūs įgysite teorines žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius viešai pristatyti savo mokslines idėjas, mokysitės parengti savo pranešimą, struktūruotai pateikti medžiagą, sužinosite apie įvairius pristatymo įrankius, kas labai padės kalbant viešai arba ginant Jūsų disertaciją.

Gausite 2 ECTS pažymą, įrodančią Jūsų akademinį tobulėjimą mokslinių pranešimų srityje.

Mokymų kalba: lietuvių.

Daugiau informacijos ir programą rasite svetainėje: https://dvm.vdu.lt/

diskursas_205563_640_Fotor

2019 m. – 2021 m. (du metus) vyko Diskurso analizės mokymai,  kuriuos vedė prof. dr. Deivydas Bloom’as (Ohio universitetas, JAV), Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva) ir prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva). Mokymuose dalyvavo akademinė bendruomenė iš įvairių Lietuvos universitetų. Mokymo dalyviai galėjo išklausyti prof. dr. Deivydo Bloom’o (Ohio universitetas, JAV)  paskaitas,  realiai ir virtualiai, bei  mokytis iš vieno iš geriausių  diskurso analizės žinovo. Mokymai vyko  kontaktiniu būdu,  tačiau dėl  COVID-19 situacijos, jie persikėlė į virtualią erdvę. Mokymai vyko 2 kartus per mėnesį. Mokymų metu buvo diskutuojamos  Deivydo Bloom’o paskaitos, skaitomi,  analizuojami bei rašomi diskurso straipsniai. Mokymo dalyviai džiaugėsi mokymais, kurie  buvo ir  įdomūs, ir praktiškai naudingi.  

Kviečiame LETA narius į renginius gegužės 19-20 d., skirtus  Lyčių lygybės planų universitetuose parengimui ir įgyvendinimui.

Plačiau apie renginį:https://www.vdu.lt/lt/virtualiuose-renginiuose-apie-lyciu-lygybes-planu-igyvendinima/

Lyčių lygybės planai (Gender Equality Plans) nuo 2022 metų yra privalomi institucijoms, kurios sieks dalyvauti Horizonto programos projektuose.

Kviečiame dalyvauti šiuose renginiuose, skirtuose   mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo  politikai.