Tema

„Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas: naujausi moksliniai atradimai ir rekomendacijos“

Primename, kad 2023-12-18 (pirmadienį) vyks Edukacijos forumas ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas: naujausi moksliniai atradimai ir rekomendacijos”.

Kviečiame dalyvauti ugdymo ir švietimo tyrėjus, magistrantus, doktorantus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, mokslinių asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, kuriems aktualūs bendrojo ugdymo klausimai.

Apie pranešėją. 

Dr. Irena Raudienė, 2023 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė disertaciją „Mokytis padedanti vertinimo kultūra: vienos mokyklos kritinis etnografinis tyrimas“, darbo vadovė prof. dr. Natalija MažeikienėPasiekimų vertinimo klausimai Ireną domino nuo tada kai dirbant mokytoja teko priimti įvarius sprendimus apie mokinių mokymosi rezultatus. Vėliau dirbant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje teko įsigilinti į Europos kalbų aplanko idėją ir taikymo problematiką, į pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimo klausimus, socialinių ir emocinių gebėjimų vertinimą, rengti įvairius dokumentus, skirtus ugdymo turinio įgyvendinimui įskaitant pasiekimų vertinimą. Daug patirties apie vertinimo procesą ir kaip jis įgyvendinamas pavyko sukaupti dirbant Lietuvoje su įvairių interesų grupių atstovais: mokiniais, mokytojais, vadovais, švietimo administratoriais ir politikais, bei dirbant tarptautinėse Europos Komisijos, Europos Tarybos, Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos darbo grupėse ir projektuose, skirtuose vertinimo problematikai analizuoti ir spręsti.
Irena toliau tęsia pradėtą akademinę veiklą dirbdama VDU Švietimo akademijoje lektore ir dalindamasi savo patirtimi su jau dirbančiais ir būsimais mokytojais. Šis darbas yra labai svarbus ir prasmingas. 

Data 2023 m. gruodžio 18 d. (pirmadienis)
Laikas 15.00–17.00 val.
Transliacija

Zoom: https://liedm.zoom.us/j/96913203597?pwd=MzBTbWVqUGRTZ2l1akhFLy81dnBkUT09

YouTube: https://www.youtube.com/@LETALT/streams

Moderatoriai: dr. Aušra Kazlauskienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė;
dr. Emilija Sakadolskienė, Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universiteto docentė.
Pagrindinis pranešimas (30 min) Mokytis padedanti vertinimo kultūra: vienos mokyklos kritinis etnografinis tyrimas
dr. Irena Raudienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo programų skyriaus vedėja
Pranešimai (10 min)

Ar pradinių klasių mokytojai gali tiksliai įvertinti mokinių pasiekimus?
dr. Sigita Girdzijauskienė, Vilniaus universiteto docentė; Greta Bugelytė Vilniaus Karoliniškių gimnazijos psichologė

Skirtingi mokinių pasiekimų vertinimo rodikliai: ką sako pažymių ir NMPP balų (ne)atitikimas?
dr. Rasa Erentaitė, Kauno technologijos universiteto vyr. mokslo darbuotoja

Matematikos pradinio ugdymo programa grindžiamų testų standartizavimas ir psichometrinės charakteristikos
dr. Irina Klizienė, Kauno technologijos universiteto profesorė

Kritinio mąstymo gebėjimų vertinimas matematikos pamokose
dr. Renata Kondratavičienė, Vilniaus kolegijos docentė

Mokinių pasiekimų vertinimo tradicija ir/ar inovacija?
dr.
Arvydas Girdzijauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktorius, mokinių pasiekimų vertinimo aprašo darbo grupės narys

Mokinių (mokymosi) vertinimo paradoksai kuriant muzikos/meno mokyklą visiems
dr. Asta Krikščiūnaitė Volbikienė, Neformaliojo vaikų švietimo tyrėja (Norvegija)

Diskusija, apibendrinimas dr. Aušra Kazlauskienė, dr. Emilija Sakadolskienė
Informacija pasiteirauti:  [email protected], tel. +370 686 39 529;
[email protected], tel. +37062029614.

XXX Edukacijos forumo mokslinis ir organizacinis komitetas

Vadovė – prof. dr. Liudmila Rupšienė, LETA prezidentė

Nariai:

dr. Aušra Kazlauskienė, LETA valdybos narė, Vilniaus universiteto profesorė

dr. Emilija Sakadolskienė, VDU, VU docentė

dr. Jurgita Lenkauskaitė, Vilniaus universiteto profesorė

Pastaba: Forumo metu  bus filmuojama ir fotografuojama bei vykdoma  tiesioginė transliacija YouTube kanale.