2022m. gruodžio 22 d. 10.00 – 18.00 val. vyks Edukacijos forumas ,,Atskleista ugdymo realybė ir praktiniai sprendima ateičiai” skirtas 2022 metais apgintoms edukologijos krypties daktaro disertacijoms ir podoktorantūros tyrimams pristatyti. 

Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, doktorantus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, švietimo ir mokslo politikos atstovus, analitikus, visus, kuriems aktualūs švietimo politikos ir ugdymo pokyčiai, edukacijos tyrimų kokybės, rezultatų panaudojimo sprendimams priimti ir švietimo praktikai tobulinti klausimai.

Data 2022 m. gruodžio 22 d.
Laikas 10.00–18.00
Vieta nuotolinis renginys
Prisijungimas https://zoom.us/j/82685018562?pwd=eFhSTC9JSHUyWDhrRTFHYVVZcTBpUT09  (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/channel/UCHxFzyS1l3eAxn-gXT4BHbQ
Moderatorės prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Forumo programa
10.00–10.30 Įžanga
Įžangos žodis prof. dr. Lilija Duoblienė, Jungtinės Mykolo Romerio, Vilniaus ir Klaipėdos universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkė
prof. dr. Romualdas Malinauskas, Jungtinės Lietuvos sporto, Kauno technologijos ir Vilniaus universitetų edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkas
prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos doktorantūros komiteto pirmininkė
10.30–12.00 I SESIJA
Moderatorės dr. Eglė Pranckūnienė, Klaipėdos universiteto mokslo darbuotoja
dr. Lina Bairašauskienė, Mykolo Romerio universiteto lektorė
10.30–11.00 dr. Aušra Kolbergytė,Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“
vadovė dr. Valdonė Indrašienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė
11.00–11.30 dr. Sandra Kairė, Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje“
vadovė dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto docentė
11.30–12.00 dr.Julija Tuleikytė, „Paulo Freire ir Zygmunt Bauman: edukacija kaip (de)humanizacija“
vadovė dr. Lilija Duoblienė, Vilniaus universiteto profesorė
12.00–13.30 II SESIJA
Moderatorės dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universiteto profesorė
dr. Auksė Petruškevičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė
12.00–12.30 dr.Simona Daniutė, Taikomų fonologinio sutrikimo įveikimo strategijų ir įrodymais grįstos logopedinės praktikos sąsajos“
vadovė dr. Lina Miltenienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė
12.30–13.00 dr.Ingrida Mereckaitė-Kušleikė, Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos ir kitų dalykinių gebėjimų ugdymas taikant integruoto ugdymo modelius“
vadovė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė
13.00–13.30 dr. Oksana Mockaitytė-Rastenienė, Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema“
vadovė dr. Vitalija Grabauskienė, Vilniaus universiteto docentė
13.30–15.00 III SESIJA
Moderatorės dr.Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto docentė
dr. Daiva Penkauskienė, Mykolo Romerio universiteto docentė
13.30–14.00 dr. Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė, Vaikų ankstyvosios emocinės reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje“
vadovė dr. Milda Brėdikytė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė
14.00–14.30 dr.Tetiana Ponomarenko, „Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis“
vadovė dr. Vilma Žydžiūnaitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė
14.30–15.00 Rasa Kulevičienė, „Sąmoningas atgręžimas į mokymąsi“: pradinių klasių mokinių įgalinimo reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose konstruktyvistinė grindžiamoji teorija“ (disertacija ginama 2022 12 28)
vadovė dr. Liudmila Rupšienė, Klaipėdos universiteto profesorė
15.00–16.30 IV SESIJA
Moderatorės dr. Raimonda Brunevičiūtė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė
dr. Rita Petkevičienė, Vilniaus universiteto docentė
15.00–15.30 dr. Irma Liubertienė, „Edukaciniai veiksniai, kuriantys vaikų gerovę mokykloje: mokytojų balsas“
vadovas dr. Sergejus Neifachas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas
15.30–16.00 dr. Vaiva Balčiūnienė, „Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės“
vadovė dr. Rasa Jankauskienė, Lietuvos sporto universiteto profesorė
16.00–16.30 dr. Birutė Vytytė, „Liberté vs securité ir autocratiegrindžiamoji teorija apie stereotipizavimą  kaip skaitmeniniais žaidimais grindžiamo vizualiųjų menų mokymosi iššūkį“
vadovė dr. Ona Monkevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė
  V SESIJA
Moderatorė dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė
16.30–17.00 dr.Rasa Mikalonytė, „Integralus žaidimų sumažintame aikštės plote metodologijos poveikis jaunųjų rankininkių rengimui: fizinių ir techninių gebėjimų orientavimas į sportinį meistriškumą“
vadovas dr. Rūtenis Paulauskas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
Baigiamasis žodis prof. dr. Liudmila Rupšienė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė
prof. dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja
Informacija pasiteirauti:

el. p. [email protected], tel. 8 686 39 529;

el.p. [email protected], tel. 8 686 21 364.

 

Apie pranešėjus

Rasa Mikalonytė – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos absolventė (2011 m). 2015 m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo sporto bakalauro laipsnį, 2017 m. – sporto magistro laipsnį. 2022 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) apgynė  socialinių mokslų (edukologijos) srities disertaciją tema „Integralus žaidimų sumažintame aikštės plote metodologijos poveikis jaunųjų rankininkių rengimui: fizinių ir techninių gebėjimų orientavimas į sportinį meistriškumą“.

Rasa yra VDU lektorė, VDU Švietimo akademijos Sporto mokslo tyrimų laboratorijos vyresnioji darbuotoja, VDU licėjaus „Sokratus“ kūno kultūros mokytoja.

Rasa taip pat aktyvi ir sportinėje veikloje, yra atstovavusi Lietuvai Europos rankinio čempionate Serbijoje, kur net du kartus buvo pripažinta geriausia rungtynių žaidėja (2009 m.); buvo Lietuvos jaunimo ir moterų rankinio rinktinės narė, Lietuvos moterų rankinio čempionate (2011 m.) yra iškovojusi bronzos medalį.

Mokslo interesų sritis – sportiniai žaidimai: rankinis, treniravimas, sportas.

Birutė Vitytė 2022 m. kovo 23 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė socialinių mokslų edukologijos krypties disertaciją tema „Liberté vs securité ir autocratie: grindžiamoji teorija apie stereotipizavimą kaip skaitmeniniais žaidimais grindžiamo vizualiųjų menų mokymosi iššūkį“. Birutė yra Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, jaunesnioji tyrėja, Nacionalinės švietimo agentūros Ikimokyklinio ugdymo turinio medžiagos rengėja, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė.

Edukologijos bakalauro laipsnį įgijo Klaipėdos universitete, edukologijos magistro laipsnį – Vilniaus pedagoginiame universitete.

Mokslinių interesų sritys – skaitmeniniais žaidimais grindžiamas ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, vizualiųjų menų edukacija.

Dr. Aušra Kolbergytė – Mykolo Romerio universiteto Mokymosi visą gyvenimą laboratorijos mokslo darbuotoja bei Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, apie 15 metų teoriškai ir praktiškai domisi įvairiomis asmenybės ugdymosi praktikomis bei transformuojančios saviugdos kontekstu.

2016 m. apgynė daktaro disertaciją „Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis“, kurioje saviugdos fenomenas atskleistas fiziniu, psichiniu, dvasiniu ir socialiniu lygmenimis.

Pastaruosius porą metų Aušra skyrė podoktorantūros projektui „Vadovų saviugda organizacinių pokyčių kontekste: transformuojančio ugdymosi patirtys ir sąmoningas asmeninis bei profesinis augimas“, šio projekto pagrindu parengė monografiją. Tyrimas buvo finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų ir studentų kompetencijų ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Mokslinių interesų sritys – saviugda, sąmoningumo ugdymas, emocinis intelektas, dvasinis gijimas, asmeninis efektyvumas ir pokyčiai, mokymasis visą gyvenimą, suaugusiųjų švietimas.

Ingrida Mereckaitė-Kušleikė 2022 m. lapkričio 29 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė socialinių mokslų, edukologijos krypties disertaciją tema Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos ir kitų dalykinių gebėjimų ugdymas taikant integruoto ugdymo modelius“. Lietuvos edukologijos universitete įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją, vėliau – švietimo vadybos ir lyderystės magistro laipsnį.

Ingrida kaip lektorė dirba Vytauto Didžiojo universitete Tarptautinio bakalaureato ankstyvojo amžiaus programoje, taip pat yra tarptautinės Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų programos mokytoja, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė, bendrųjų programų autorė, metodinės medžiagos rengėja, projekto „EdTech“ skaitmeninio turinio skyriaus specialistė. Mokslinių interesų sritys – pradinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas,  integruotas ugdymas, kalbinių gebėjimų ugdymas.

Simona Daniutė 2022 m. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje apgynė socialinių mokslų edukologijos krypties disertaciją tema „Taikomų fonologinio sutrikimo įveikimo strategijų ir įrodymais grįstos logopedinės praktikos sąsajos“. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė, jaunesnioji mokslo darbuotoja. Taip pat turi praktinės patirties, teikiant logopedinę pagalbą ikimokyklinio ir (prieš)mokyklinio amžiaus vaikams (kvalifikacinė kategorija – logopedas metodininkas). Simona yra aktyviai įsitraukusi į įvairias profesines veiklas, publikuoja straipsnius moksliniuose žurnaluose, skaito pranešimus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Lietuvos logopedų asociacijos (LLA) tarybos narė.

Mokslinių interesų sritys – kalbėjimo ir kalbos sutrikimai; įrodymais grįsta logopedinė praktika.

Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė 2022 m. rugsėjo 15 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje apgynė disertaciją „Vaikų ankstyvosios emocinės reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje“.

2013 m. Oxford Brookes universitete (JK) įgijo ankstyvosios edukologijos magistro laipsnį (MA Childhood Studies), 2012 m. Mykolo Romerio universitete – psichologijos bakalauro laipsnį.

Nuo 2019 m. Giedrė yra UAB „Istorijų namai“ vaikų darželio įkūrėja ir ugdymo vadovė. Iki 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (anksčiau – Lietuvos edukologijos universitetas) Žaidimo tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų sritys – optimali vaiko raida, savireguliacija, emocinė savireguliacija, žaidimas ir mokymasis, naratyvinis žaidimas, pozityvioji psichologija ir ugdymas, kultūrinė-istorinė raidos teorija, kultūrinė vaiko raida.

Rasa Kulevičienė 2022 m. gruodžio 28 d. Klaipėdos universitete gins socialinių mokslų edukologijos krypties disertaciją tema „Sąmoningas atgręžimas į mokymąsi“: pradinių klasių mokinių įgalinimo reflektuoti apie mokymąsi lietuvių kalbos pamokose konstruktyvistinė grindžiamoji teorija“. Rasa Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Pedagogikos katedros lektorė, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė.

Mokslinių interesų sritys – pradinių klasių mokinių kalbinis ugdymas, refleksyvusis mokymasis.

Julija Tuleikytė – Vilniaus universiteto lektorė. 2006 m. savanoriavo Namatandos mokytojų ruošimo koledže Mozambike. 2017 m. apgynė humanitarinių mokslų filosofijos krypties disertaciją tema „Adiaforizacijos problema Zygmunto Baumano socialinėje filosofijoje“, 4 metus dirbo mokyklose, 2018 m. baigė pedagogines laipsnio nesuteikiančias studijas, 2019 m. pradėjo podoktorantūros stažuotės tyrimus „Paulo Freire ir Zygmuntas Baumanas: edukacija kaip (de)humanizacija“ (projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0227) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)). 

Mokslinių interesų sritys – socialinė filosofija, kritinė pedagogika, globalizacija.

Sandra Kairė 2018 m. apgynė edukologijos mokslų krypties daktaro disertaciją, už kurią 2019 m. Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurse apdovanota pagyrimo raštu. 2020–2022 m. atliko podoktorantūros stažuotę Mes kylame kaip vandenynas“: besimokančio asmens santykis su ugdymu antropoceno epochoje“. Nuo 2021 m. yra Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė.

Mokslinių tyrinėjimų sritys – tarpkultūrinis ugdymas, mokymasis per patyrimą, jaunimo aktyvizmas ir ugdymas, antropoceno vaikai ir jų mokymasis, vizualumas ir ugdymas, fenomenologiniai ir vaizdu grįsti tyrimai edukologijoje.

Vaiva Balčiūnienė 2022 m. gegužės 27 d. Lietuvos sporto universitete apgynė socialinių mokslų edukologijos krypties daktaro disertaciją tema „Studentų kūno vaizdas ir edukacinės jo koregavimo galimybės“. Disertacijos mokslinė vadovė prof. dr. Rasa Jankauskienė, mokslinė konsultantė doc. dr. Miglė Bacevičienė. Vaiva yra Lietuvos sporto universiteto Fizinio ir socialinio ugdymo katedros lektorė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkų grupės „Motyvacija fiziniam aktyvumui“ narė, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Medicinos technologijų ir dietetikos katedros lektorė.

Mokslinių interesų sritys – jaunų žmonių kūno vaizdas ir fizinis aktyvumas, gyvensenos tyrimai ir fizinio aktyvumo motyvacija jaunų žmonių populiacijose bei sveikatos ugdymo ir stiprinimo programų veiksmingumo tyrimai.

Irma Liubertienė 2022 m. rugsėjo 29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje apgynė disertaciją „Edukaciniai veiksniai, kuriantys vaikų gerovę mokykloje: mokytojų balsas“. Disertacijoje gilinosi į vaikų gerovės sampratą ir jos raiškos kontekstų modeliavimą mokykloje. Tyrimas atskleidžia vaikų gerovės kūrimo(si) mokykloje prognozavimo modelį iš edukacinių veiksnių perspektyvos.

Irma aktyviai dalyvauja skaitydama pranešimus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, yra Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos tarybos narė, tarptautinės mokslinės bendruomenės „International Society for Emotional Intelligence“ koordinatorė Lietuvoje.

Mokslinių interesų sritys – gerovė mokykloje, socialinis ir emocinis ugdymas, emocinis intelektas.

Tetiana Ponomarenko 2022 m. birželio 21 d. Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje apgynė disertaciją „The lived experience of teacher professional agency“ („Mokytojų profesinės veikmės gyvenamoji patirtis“).

Disertacijoje nagrinėjamos mokytojų profesinės veikmės išgyvenimo patirtys.

Nuo 2019 m. Tetiana dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje mokytojų rengimo programas, vadovauja Gretutinės pedagogikos programai.

Mokslinių interesų sritys – mokytojų gerovė,  pasitikėjimas, profesinė veikmė; pradinis ugdymas.

Oksana Mockaitytė-Rastenienė 2022 m. birželio 27 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė disertaciją Pradinių klasių mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistema 

Daugiau nei 20 metų O. MockaitytėRastenienė dirbo pradinių klasių mokytoja. Nuo 2018 m. ji yra Vilniaus universiteto  Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto asistentė. 

2019 m. ESF projekte „Kuriu, konstruoju, atrandu matematiką kartu su Lego“ O. Mockaitytė-Rastenienė buvo šio projekto konsultantė ir veiklų kūrėja. Finansų ministerijos organizuojamame konkurse „Europos burės 2019“ projektas buvo įvertintas ir apdovanotas kaip pažangiausias bei aktualiausias Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų projektas. 

dr. O. Mockaitytės-Rastenienėsmagistro darbas „Matematinių samprotavimų loginio tikslumo ugdymas pradinėse klasėse“ 2016 m. buvo apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureato diplomu. 

Moksliniai interesai: matematinio ugdymo vizualizavimas, matematinio samprotavimo mokymasis, matematinio turinio skaitmeninimas, matematikos didaktika, pradinių klasių mokinių ugdymas, gabių vaikų ugdymas, vaikystės skaitmeninimo technologijos, pradinių klasių mokinių ugdymo organizavimas.