Skelbiame VII-osios LERA konferencijos programą.  Taip pat maloniai primename, kad iki  š.m. spalio 8 d. (be pranešimų) vyksta registracija į Kauno technologijos universitete 2023 m. spalio 12-13 d. organizuojamą VII-ąją Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferenciją „UGDYMAS IR ŠVIETIMAS: ĮVAIROVĖS VERTĖ“, skirtą Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 25-osioms įkūrimo metinėms. Konferencijoje, pirmąją dieną, taip pat dalyvaus Europos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė prof. dr. Marit Honerød Hoveid. Kviečiame aktyviai registruotis ir kartu kurti mokslo šventę!

LETA konferencijos programa

 Taip pat ją rasite LETA svetainėje https://lera.lt/ Meniu:  LETA konferencijos -LETA 2023 konferencija – Konferencijos programa.

Maloniai kviečiame į konferenciją!

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos ir Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto organizuojama VII-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Ugdymas ir švietimas: įvairovės vertė“

Skiriama Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos 25-osioms įkūrimo metinėms.

2023 m. spalio 12 – 13 d., A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.

XXI amžiuje daugelis socialinės ir kultūrinės įvairovės formų vis labiau pripažįstamos ir įtraukiamos į švietimo ir ugdymo praktiką, įskaitant tiek ugdymo turinį, tiek ir pačius edukacijos tyrimus. Nors tai sudėtinga ir daug diskusijų sukelianti tema, visgi kartu tai ir pokyčių visuomenėje varomoji jėga. Šiuolaikinio ugdymo ir švietimo kontekste įvairovė dažnai apima, tačiau neapsiriboja, tokiais klausimai, kaip etniškumas, negalia, lytis ir seksualumas, amžius, religija, kalba, geografija (vieta), kultūra. Visos šios egzistuojančios įvairovės formos turi neginčytiną poveikį mokymo programoms, pedagoginėms strategijoms, lyderystei, švietimo kultūrai ir kt. Iš esmės visa švietimo sistema yra sukurta įvairovės pagrindu: pradedant skirtingomis mokymo teorijomis ir požiūriais, skirtais ugdymo ir vertinimo modeliams analizuoti, taikyti ir realizuoti, baigiant švietimo tyrimų metodų ir metodikų įvairove; žvelgiant į švietimą ir ugdymą nuo ikimokyklinio, pradinio ugdymo iki pat aukštojo mokslo. Įvairovė vienu metu sukuria įtampą, tačiau ir meta iššūkį sukurti teigiamą perspektyvą, t. y., išnaudoti įvairovės mums sukuriamą potencialą. Todėl ugdymo ir švietimo tyrėjai, praktikai ir politikai vis dažniau susiduria su klausimais: kokia įvairovės įtaka ugdymo ir švietimo procesams; su kokiais iššūkiais, susijusiais su įvairove, susiduriama švietimo ir ugdymo praktikoje ir tyrimuose; kaip edukaciniai tyrimai gali padėti išspręsti iššūkius, kylančius dėl didėjančios įvairovės ir jos formų, koks šių tyrimų poreikis ir vaidmuo; kokie vaidmenys tenka praktikams, mokslininkams ir politikams šiose procesuose?

Pirmoji konferencijos diena (spalio 12 d.) skirta plenariniams pranešimams, mokslinėms diskusijoms ir kitoms bendroms veikloms.  Darbas vyks kontaktiniu būdu Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37, 44244 Kaunas, Aula – 202 a.).

Antroji konferencijos diena (spalio 13 d.) skirta darbui sekcijose; sekcijų darbas planuojamas dvejose sekcijose po 1,5 val.; jose bus pristatomi žodiniai bei stendiniai pranešimai, vyks diskusijos. 

Darbas visose sekcijose planuojamas „gyvai“ Kauno technologijos universitete, išskyrus tarptinklines sekcijas, į kurias galima bus jungtis nuotoliniu būdu. Tikslios darbo sekcijose vietos ir prisijungimo prie nuotolinės sekcijos informacija bus įrašytos galutinėje konferencijos programoje.

Užsiregistruoti dalyvauti konferencijoje su pranešimu ir reikalui esant koreguoti pranešimo pavadinimą galima iki 2023 m. rugsėjo mėn. 25 d. Konferencijos dalyviams be pranešimo registruotis galima iki 2023 m. spalio mėn. 8 d. Registracija vykdoma jau dabar sekant šią nuorodą:

https://lera.lt/produktas/vii-oji-lietuvos-edukaciniu-tyrimu-asociacijos-leta-konferencija-ivairoves-verte-ugdyme-ir-svietime/

 

Plačiau: https://lera.lt/leta-konferencijos/ugdymas-ir-svietimas-ivairoves-verte/