Kviečiame dalyvauti ugdymo mokslų atstovus, tyrėjus, bendrojo ugdymo ir aukštųjų mokyklų, savivaldybių atstovus, švietimo praktikus, švietimo politikos kūrėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, visus, suinteresuotus įtrauktimi švietime.


Programa

[table id=12 /]

Forumo registracija baigta.

Prisijungimo nuorodos bus išsiųstos užsiregistravusiems forumo dalyviams.

Tačiau forumą galima bus stebėti ŠMSM youtube kanalu. Be to, forumas bus įrašomas, o nuoroda į įrašą bus patalpinta LETA svetainėje.  

Forumas bus verčiamas iš anglų į lietuvių, iš lietuvių į anglų ir į lietuvių gestų kalbas. Forumo vertimas iš anglų kalbos į lietuvių finansuojamas „Erasmus +“ projekto „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“ lėšomis. Forumo vertimą į lietuvių gestų kalbą organizuoja Lietuvių gestų kalbos vertimo centras