Š.m.  gegužės 12 d. ,,Švietimo naujienose” XXIV Edukacijos forumo „Lyderystė Lietuvos mokyklose: tradicinio ir kritinio požiūrio sandūroje” pagrindu paskelbtas straipsnis ,,Veiksminga lyderystė švietime: iššūkiai brėžia naujas kryptis”. 

Kviečiame skaityti!

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija surengė XXIV edukacijos forumą, į kurį buvo pakviesti tyrėjai edukologai, doktorantai, analitikai, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, savivaldybių švietimo padalinių ir regioninių mokytojų švietimo centrų atstovai, neformaliojo švietimo institucijų specialistai, visi tie, kuriems yra aktualios švietimo lyderystės problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

Forumo dalyvių dėmesiui buvo pateikti net trys lyderystės švietime temai skirti pranešimai, skirtingais aspektais gvildenantys svarbias šios srities problemas, aptariantys pokyčių keliamus iššūkius, siūlantys patirtimi ir įžvalgomis paremtus sprendimus.

Plačiau: https://www.svietimonaujienos.lt/veiksminga-lyderyste-svietime-issukiai-brezia-naujas-kryptis/