Vasario 11 d. visame pasaulyje  minima Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena. Ji pabrėžia mokslo ir lyčių lygybės svarbą siekiant tarptautiniu mastu sutartų darnaus vystymosi tikslų. Ši diena minima nuo 2015 m., kai Jungtinių Tautų Organizacija, siekdama užtikrinti visapusišką bei lygiateisišką moterų ir mergaičių dalyvavimą moksle, sparčiau įgyvendinti lyčių lygybę ir didinti moterų įsitraukimą į mokslinę veiklą, Generalinėje Asamblėjoje priėmė rezoliuciją dėl vasario 11-osios paskelbimo Tarptautine moterų ir mergaičių moksle diena.

Mielos kolegės,

Kad niekada nepritrūktų naujų Everestų, kuriuos būtų galima įveikti! 

                                                                                  Su mokslininkių diena!

                                                                                                     LETA komanda