VU FSF Ugdymo mokslų instituto konferencija 2023: „Švietimo politikos ir kultūros transformacijos: mokytojų rengimas ir mokyklos kūrimas Antropoceno epochoje“. Gegužės 25-26 dienomis vyks Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto organizuojama Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo politikos ir kultūros transformacijos: mokytojų rengimas ir mokyklos kūrimas Antropoceno epochoje“.

Konferencijos tikslai – išsiaiškinti švietimo politikos ir kultūros veiksnius, darančius įtaką dabarties ugdymo realijoms, sykiu svarstyti, kaip šie veiksniai transformuoja švietimo politiką ir kultūrą; ieškoti būdų kaip švietimo politikai, edukologijos mokslininkai, mokytojų rengėjai ir ugdymo praktikai galėtų prisidėti prie bendrojo ugdymo mokyklos Antropoceno epochoje problemų sprendimo; kelti klausimus, kokie iššūkiai laukia ugdymo ateityje.
Tarptautinėje konferencijoje bus nagrinėjama bendrojo ugdymo ateitis Antropocene, įtraukiojo mokymosi plėtojimas, STEAM ir kitų dalykų didaktikų klausimai, mokytojų rengimo politika bei praktika bei kiti aktualūs klausimai. Taip pat plenarinius pranešimus skaitys Ugdymo mokslų instituto ir VU Šiaulių akademijos mokslininkai bei svečiai iš Dublino, Utrechto, Granados ir Leipzigo universitetų.
Kviečiame dalyvauti konferencijoje: pateikti pranešimų temas, siūlyti seminarus ar dirbtuves bei stendinius pranešimus.
Registracija į konferenciją: https://bit.ly/40JOc89
Daugiau informacijos apie tarptautinę konferenciją: https://bit.ly/3Ua7u4o   
https://www.fsf.vu.lt/en/research-institute-of-educational-sciences/international-conference-2023#about
Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas. Konferencija organizuojama vykdant projektą „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.