Sveikiname sesę Viktoriją Vaidogaitę, LETA narę,  tapus 2021 metų Tolerancijos žmogumi!

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos sprendimu 2021 metų Tolerancijos žmogumi išrinkta edukologė, vienuolė sesuo Viktorija Voidogaitė. V. Voidogaitė apdovanota už pagalbą migrantams.V. Voidogaitei įteiktas skulptoriaus Edmundo Frėjaus sukurtas atminimo medalis ir diplomas, bei Grigorijaus Kanovičiaus raštų rinkiniai.

Metų Tolerancijos žmogaus nominacija yra kasmetinė tradicija, pirmasis apdovanojimas įteiktas 2001 metais. Šis apdovanojimas skiriamas asmeniui savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos bei antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime.