Sveikiname naują daktarę  Rasą Didžiulienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją.

Sveikiname naują daktarę Rasą Didžiulienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Profesinės laimės subjektyvus suvokimas mokytojų bendruomenėje: lyginimas lyties aspektu  (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Genutė Gedvilienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj. 

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Disertacijoje nagrinėjamas profesinės laimės subjektyvus suvokimas mokytojų bendruomenėje lyties aspektu. Tyrime keliami probleminiai klausimai: Kaip subjektyvaus profesinės laimės suvokimo konstruktas pasireiškia Lietuvos mokytojų bendruomenėje? Kokie egzistuoja mokytojų tipai pagal tiriamą požymį (subjektyvų profesinės laimės suvokimą) ir koks yra šių tipų santykinis paplitimas šalies mokytojų bendruomenėje? Kokie egzistuoja lyčių skirtumai pagal: a) subjektyvų laimės pojūtį mokytojo profesijoje; b) apibūdinančius vidinių psichologinių mokytojo asmenybės savybių pasiskirstymus ir profesinę bei darbo aplinką? 

Teorinėje disertacijos dalyje atlikta mokytojų profesinės laimės sąvokos raidos ir transformacijų analizė, aptariamas Lietuvos mokytojo psichosocialinis portretas, atskleidžiami subjektyvaus laimės pojūčio ir darbo pasaulio dermė bei lyties efektai profesinėje veikloje. Greta to aktualizuojamas profesinės laimės konstrukto daugiamatiškumas ir atlikta jo analizė turinio komponentų aspektu. Atlikto empirinio tyrimo metu atskleista socialinių ir profesinio konteksto veiksnių raiška ir sąsajos su profesine laime bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų populiacijoje (N=1902). Šis tyrimas, tikėtina padės nustatyti svarbius mokytojų profesinės laimės suvokimo veiksnius ir paskatins mokytojų refleksiją ir pozityvų asmenybės kitimą, plėtojant šią temą bei gryninant visą mokyklos bendruomenę apimančios profesinės laimės formavimo(si) sampratas.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė doc. Aušra Rutkienė (Vytauto Didžiojo universitetas,socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
prof. Valdonė Indrašienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007),
dr. Marta Kowalczuk-Walędziak (Balstogės universitetas, Lenkija).