Sveikiname naują daktarę Pauliną Palujanskienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiška besimokančios organizacijos kontekste (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė  prof. dr. Biruta Švagždienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos sporto universitete, adresu: Sporto g. 6, Kaunas.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:

Tyrimo objektas – sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiška mokyklos kaip besimokančios organizacijos kontekste. Tyrimo tikslas – nustatyti sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiškos ypatumus mokyklos kaip besimokančios organizacijos kontekste. 

Tyrimo uždaviniai: 1) Teoriškai pagrįsti mokyklos kaip besimokančios organizacijos raiškos aspektus; 2) Teoriškai pagrįsti sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiškos aspektus mokykloje; 3) Atskleisti sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiškos bei mokyklos kaip besimokančios organizacijos teorines sąveikos prielaidas; 4) Nustatyti empiriškai grįstus mokyklos kaip besimokančios organizacijos bei sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiškos ypatumus; 5) Atskleisti sporto paslaugos edukacinių veiksnių raiškos bei mokyklos kaip besimokančios organizacijos praktines sąveikos prielaidas.
Probleminių klausimų pagrindu disertacijoje numatomi tyrimo rezultatai (hipotezės): H1. Mokyklos savo veikloje aktyviai taiko besimokančios organizacijos principus, tad mokyklos veikia kaip besimokančios organizacijos; H2. Mokiniams yra svarbus mokykloje organizuojamų sporto paslaugų turinys bei jų pačių ar kitų mokinių savijauta jų metu; mokiniams yra svarbi tėvų nuomonė, tačiau galutinės įtakos jų sprendimams ji neturi; H3. Besimokančios organizacijos bruožų stiprinimas mokykloje susijęs su sporto paslaugos edukacinių veiksnių potencialo kaita.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė – prof. dr. Vilija Fominienė (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Prof. dr. Saulius Šukys (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Doc. dr. Lauras Grajauskas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija,  S 007);
Dr. Edita Štuopytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Doc. dr. Krzysztof Piech (Varšuvos Josefo Piłsudskio kūno kultūros akademija, Biala Podlaska filialas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005).