Sveikiname naują daktarę  Ireną Raudienę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. 

Sveikiname naują daktarę Ireną Raudienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Mokytis padedanti vertinimo kultūra: vienos mokyklos kritinis etnografinis tyrimas (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Natalija Mažeikienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj. 

Disertacijoje siekiama analizuoti pasiekimų vertinimo situaciją Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Remiantis tyrėjų įžvalgomis, vertinimas mokyklose dažnai suvokiamas kaip būdas nustatyti mokinių atliktų darbų vertę, išreikštą balais ar pažymiais, tačiau neišnaudojamas vertinimo potencialas siekiant padėti mokiniams geriau mokytis, ne visuomet atliepiami mokinių individualūs polinkiai ir poreikiai bei vertinama pagal vieną standartą. Disertacijoje siekiama pagrįsti prielaidą, kad vertinimo praktika priklauso ne tik nuo konkretaus mokytojo (-os) kompetencijos, bet yra ir mokyklos kultūros išraiška, kuri formuojasi bendruomenės narių kasdienių sąveikų pagrindu. 

Remiantis reikšmingiausiomis XX amžiaus mokymosi teorijomis bei kritine ir kultūros teorijomis, vertinimas darbe analizuojamas kaip pedagoginė praktika ir kaip mokyklos kultūros bei švietimo politikos elementas. Atliekant empirinį tyrimą, vadovautasi Carspeckeno (1996) kritine etnografine metodologija, kuri remiasi kritine teorija, antropologija, pragmatizmo, fenomenologijos ir Habermaso komunikacinio veiksmo teorijomis. Daugiau nei vienus metus vykdytas kritinis etnografinis tyrimas atskleidžia, kad vertinimo praktika mokykloje priklauso nuo mokytojų įsitikinimų apie vertinimo prasmę, kuri formuojasi mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveikų metu ir, kaip atskleidė tyrimas, yra veikiama konkurencinės aplinkos spaudimo mokyklai atitikti neoliberalios ideologijos diktuojamus reikalavimus „gerai“ mokyklai.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas  prof. dr. Sigitas Daukilas (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007),
prof. dr. Liudmila Rupšienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, ddukologija S 007),
prof. dr. Erno Lehtinen (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Turku universitetas).