Sveikiname naują daktarę  Ingridą Mereckaitę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją  Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos ir kitų dalykinių gebėjimų ugdymas, taikant integruoto ugdymo modelius  (Edukologija (S 007) mokslinė vadovė  prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto  ir nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekose. Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11,  Akademija, Kauno r.

Žemiau pateikiame jos trumpą anotaciją.

Daktaro disertacija “ Pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos ir kitų dalykinių gebėjimų ugdymas taikant integruoto ugdymo modelius” į visumą sujungia matomą kalbos ugdymo politikos pokytį, kuris pabrėžia daugiakultūriškumą visuose švietimo kontekstuose. Kalbiniai gebėjimai yra labai svarbūs, pamatiniai, dažnai nulemiantys tolimesnio mokymosi sėkmę. Dėl šios priežasties kalbinių gebėjimų, kaip pamatinių, ugdymo reikšmė labai svarbi pradinėse klasėse, kai kiekvienas vaikas išsiugdo kalbos mokymosi pagrindus įvairių dalykų pamokose. Atlikto veiklos tyrimo metu, nustatyta, kad žinios yra konstruojamos fragmentiškai arba paviršutiniškai, kai vaikas gali atkartoti žodį, tačiau nesupranta jo reikšmės, nepavartoja konkrečioje veikloje. Be to, dėl neįvykusios žodinės sąveikos mokiniai negali aktyviai dalyvauti ugdymo veikloje. Tyrinėjant integruotą kalbinį ugdymą, nustatytos integravimo modelių pritaikymo galimybės autentiškam besimokančiųjų kontekstui, aplinkai.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkėprof. dr. Lina Kaminskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas
doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Daiva Malinauskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija
doc. dr. Aldona Mazolevskienė, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Frederikas Torteratas, socialiniai mokslai, edukologija S 007, Prancūzijos Monpeljė universitetas