Sveikiname naują daktarę Gitaną Naudužienę sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Emocinio intelekto plėtojimas praktikuojant dėmesingą įsisąmoninimą  (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovė prof. dr. Vaiva Zuzevičiūtė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti: https://www.mruni.eu/events

Žemiau pateikiame trumpą  disertacijos  anotaciją:

Disertacijoje „Emocinio intelekto plėtojimas praktikuojant dėmesingą įsisąmoninimą“ siekiama atskleisti ne tik emocinio intelekto ir dėmesingo įsisąmoninimo sąsajas ir priklausomybės ryšius, bet ir atskleisti emocinio intelekto plėtojimo šiuolaikiniame pasaulyje teorines prielaidas, bei dėmesingo įsisąmoninimo, kaip transformuojančio kontempliatyvaus emocinio intelekto plėtojimo metodo galimybes, identifikuoti emocinio intelekto ir dėmesingo įsisąmoninimo veiksnius darančius įtaką sėkmei profesinėje veikloje ir pasitenkinimui veikla, ištirti emocinio intelekto plėtojimo, įsisavinant gyvenimo patirtį savaiminio mokymosi būdu, galimybes. 

Remiantis teoriniu ir empiriniu tyrimais išskirti pagrindiniai dėmesingo įsisąmoninimo poveikio emociniam intelektui mechanizmai, aprašyti pagrindiniai taikomosios emocinio intelekto plėtojimo veiklos bei ugdomos kompetencijos. Disertaciniu tyrimu pagrįstų žinių pagrindu bus galima modeliuoti emocinio intelekto plėtojimo galimybes formalioje ir neformalioje švietimo aplinkoje.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Valdonė Indrašienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Klaipėdos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Prof. dr. Vida Gudžinskienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007);
Prof. dr. Soonghee Han (Seulo Nacionalinis Universitetas, Pietų Korėjos Respublika, socialiniai mokslai, edukologija, S 007).