Sveikiname naują daktarę Donatą Lisaitę  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją: Anglų kaip užsienio kalba integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymosi kontekste: efektyvus užduočių dizainas siekiant studentų kalbos sklandumo (Edukologija (S 007),  mokslinio  darbo vadovai prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija, S 007) ir  prof. dr. Tom F. H. Smiths (Antverpeno universitetas, Belgija, socialiniai mokslai, edukologija, S 007)) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti:
Kauno technologijos universiteto biblioteka (Gedimino g. 50, Kaunas)

 Su disertacija galima susipažinti adresu:

 

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją:
Sklandžiai vartoti kalbą – vienas dažniausiai išsakomų siekių, mokantis užsienio kalbos. Kalbų pedagogikos tradicijos pokyčiai paskatino veiksmingesnius kalbų mokymo(si) būdus. XX a. pabaigoje buvo pasiūlytas užduotimis grindžiamas kalbų mokymas(is) (angl. task-based language teaching).
Pagrindinis tyrimo klausimas: Koks užduočių dizainas turiniu paremto mokymosi kontekste (angl. CBI) yra veiksmingiausias siekiant anglų kaip užsienio kalbos (EFL) rašymo sklandumo? Buvo atliktas kvazieksperimentas, kuriuo siekta patikrinti, kokie užduoties kaip konstrukto kriterijai yra palankūs siekiant rašymo sklandumo; užduočių plano pagrindu pasirinkti Ellis ir Shintani (2014) pasiūlyti užduoties apibrėžimo kriterijai. Duomenys buvo renkami ir analizuojami naudojant klavišų paspaudimų registravimo įrankį Inputlog; buvo surinkti kiekybiniai (t. y. dalyvių atliktų klavišų paspaudimų metaduomenys) ir kokybiniai (t. y. rašytiniai tekstai kaip produktai) duomenys. Į tyrimą buvo įtrauktas 121 dalyvis iš trijų studijų programų. Kiekybinė analizė atlikta remiantis įrankio Inputlog sugeneruotais metaduomenimis. Remiantis aprašomąja statistika, visose tirtose studijų programose nustatytos panašios sklandumo kaip produkto (t. y. teksto ilgio ir produkcijos tempo) ir sklandumo kaip proceso (t. y. P-srauto ilgio, pauzių laiko) aspektų tendencijos. Statistinė analizė atskleidė, kad užduočių sudarymo kriterijus Niša (Gap) yra itin svarbus sklandžiam rašymui, bet statistinė analizė nepatvirtino, kad užduoties struktūros kriterijus Prasmė (angl. Meaning focus) yra palankus rašymo sklandumui.