Sveikiname naują daktarą Giorgi  Kobakhidze  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją. 

Sveikiname naują daktarą Giorgi  Kobakhidze  sėkmingai apgynus daktaro disertaciją ,,II, III ir IV gimnazijos klasių mokinių kultūrinio raštingumo ugdymas: Lietuvos ir Sakartvelo daugiakultūrių mokyklų atvejai” (Edukologija (S 007), mokslinio darbo  vadovė – prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė) ir įgijus Edukologijos krypties Socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Su disertacija galima susipažinti Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekose.
Su disertacija galima susipažinti adresu: Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.

Žemiau pateikiame trumpą disertacijos anotaciją.

Kultūrinis raštingumas yra daugialypė ir nevienareikšmiškai apibrėžiama samprata. Disertacijos teorinėje dalyje atskleistas kultūrinio raštingumo aktualumas globaliame pasaulyje ir apžvelgta kultūrinio raštingumo teorinė plėtotė bei pateikta tyrėjo hipotezė apie kultūrinio raštingumo ugdymo proceso ypatumus daugiakultūrėje mokykloje. Mokslinio tyrimo metodologijos dalyje pristatomos neopozityvistinės ir socialinio konstruktyvizmo teorinės prieigos, pateikta taikyta atvejų analizės tyrimo strategija ir aprašyta tyrimo eiga bei pasirinktų šalių (Lietuvos ir Sakartvelo) atvejų panašumai. Mokslinio tyrimo rezultatų dalyje pateikti Lietuvos ir Sakartvelo daugiakultūrėse mokyklose vykdytų empirinių tyrimų duomenys, pagal kultūrinio raštingumo tyrimo parametrus išanalizuoti abiejų šalių atvejai. Tyrimo diskusijos dalyje aptariami kultūrinio raštingumo sampratos ypatumai ir analizuojami atvejų pasikartojimai. Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos, kaip galima ugdyti II, III ir IV gimnazijos klasių mokinių kultūrinį raštingumą daugiakultūrėje mokykloje.

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė prof. dr. Ona Monkevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007).
doc. dr. Birutė Autukevičienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, socialiniai mokslai, edukologija S 007);
doc. dr. Emilija Sakadolskienė Sakadolskienė (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija,socialiniai mokslai, edukologija S 007);
prof. dr. Roma Kriaučiūnienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004);
prof. habil. dr. Ewa Filipiak (Kazimiero Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, edukologija S 007), Bydgoščius, Lenkija).